– Hvordan er det å være leietaker hos dere? Hvordan skiller Hinna Park seg fra andre gårdeiere?

– Leietakerne er våre kunder og selvsagt det viktigste for oss som utleier. Vi tilbyr våre leietakere et urbant miljø i nye moderne kontorbygg. Vi tester oss selv årlig i kundetilfredshetsmålinger og skårer helt i toppen år etter år. Vi har høyt fokus på å gjøre det godt å være i Hinna Park og området skal være annerledes på en god måte. Vi har jobbet med å få til et sentrum utenfor sentrum, 10 minuttersbyen- med kontorer, handel, aktivitet og gode spisesteder. Vi har en samling av bygg i et område som gir en stor fleksibilitet for endrede behov hos leietakere. I tillegg har vi en «on site» driftsorganisasjon som leverer driftstjenester og andre tjenester leietakere ønsker. Det er også nyttig for bedrifter å være en del av våre supercluster innen olje/gass, finans og rådgivning. Vi har også regionens beste kollektivtilbud og lett å komme til fra aller retninger.

– Hva er ditt beste råd til leietakere på flyttefot?

– Det er viktig å tenke på område – hvor din virksomhet «passer inn». Start prosessen i god tid og tenkt fleksibilitet hvis behov skulle endre seg. Vurder hvordan ditt team best skal håndtere planløsningen for å løse oppgaven best mulig. Er det spesielle forhold som er viktig for den enkelte virksomhet – sjekk ut om dette kan løses i aktuelle områder. Hvordan oppfattes arbeidsstedet i en rekrutteringsprosess og tenk også på hvordan neste generasjon arbeidstakere vil ha det. Utnytt profesjonelle utleieres erfaring – tenke helhet og kostnad pr arbeidsplass mer enn bare kroner pr kvadratmeter. Husleie utgjør erfaringsmessig en mindre del av selskapets totale kostnader.

– Hvilke kriterier og rekkefølge bør en leietaker gå etter i valg av kontorbygg?

– Vurderer man nye kontorlokaler må man starte internt med å finne ut hva man tror man har behov for. Vi mener det er smart å benytte erfarne støttespillere som kan bistå i forhold til hva som passer selskapet og hva som er tilgjengelig. Man bør lytte til de ansatte – for å høre hva som er viktige elementer for dem for så å lage en liste over aktuelle bygg. Jeg mener det er viktig å se på kombinasjonen av steder og tilgjengelige bygg – hvor nye og moderne kontorbygg er «bedre» enn eldre. Jeg mener det er svært viktig å velge utleiere som har gode driftsløsninger og tjenestetilbud og som passer på deg i det lange løp. Det er alltid litt større usikkerhet når utleier eier kun ett bygg alene. Området bygget ligger i er svært viktig da utsiden av bygget, er innsiden av området ditt. Det at området er attraktivt, at naboene er skikkelige og at du finner et sted hvor du passer inn er viktig, da valget er mer enn bare å velge et bygg. Ofte er huskeregel også her; location, location, location. Skap et image – for din virksomhet og arbeidsplass.

– Energimerking av bygg er påbudt, hvilket krav bør leietaker stille til utleier på miljøsertifisering?

– Det blir et verdivalg – eldre bygg uten sertifisering vil normalt ikke oppnå samme leier som nye bygg med moderne tekniske løsninger og god energimerking. AS Norge har masse eldre kontorbygg som ikke vil oppnå tilfredsstillende sertifisering – uten at de total-rehabiliteres. Velg smart – velg for fremtiden. Dette gir også utslag i image og løpende kostnader for leietaker.

– Hva er den største fallgruven for leietakere?

– Det å havne i kvadratmeterfellen og av den grunn velge bygg på feil premisser er skummelt. Man kan risikerer å havne i feil del av by’n, med feil areal, feil konsept og feil nabo. Videre må man tenke på at behovet fort kan endres – og man må da ha tanker om hvordan endre forutsetninger passer inn i utleiers muligheter. Det å ikke tenke nok på viktigheten av gode servicetilbud og drift – er også en usikkerhet. Velg profesjonelle utleiere som har gode systemer og muligheter til å være en god utleier.

– Hvor viktig er kontorbygget i kampen om de dyktigste medarbeiderne?

– Jeg mener nok at området er viktigere enn bygget, men forutsetter selvsagt at bygget er bra nok. Området skaper identitet, bygget er med å skape rammen, tryggheten for arbeidsplassen og selskapets vekst og problemfri aktivitet. Det å ha noen som sikrer gode driftsløsninger i en miljøbevisst setting er med å ivareta at leietakerne kan konsentrere seg om sin aktivitet. Leietakerne hos oss har stor innflytelse på hvordan de vil ha det i egne lokaler. Vi gir all den støtte og hjelp vi kan i prosessen med å finne den rette løsningen hos de forskjellige leietakerne.

Viktigheten av god offentlig kommunikasjon, gode driftskonsept, handel / servicetilbud-tilleggstjenester og aktivitet på området vil også ha betydning. Det at arbeidsplassen ligger det riktige stedet vil være viktig, med muligheter for startups, scaleups og co-working. Det å utvikle en god kobling mellom næringsliv, skole og universitet vil også styrke bedriftene og attraktiviteten til bedriftene.

 – Hvor i Stavanger er leiemarkedet mest vibrerende for tiden?

– Jeg er nok litt inhabil her, men uten tvil i Hinna Park. Her er det stor aktivitet og mange som ønsker å bli en del av den urbane løsningen her. Vi har mange vekstbedrifter i området – «sunrisers», som på grunn av større aktivitet i egen virksomhet trenger mer areal. Vi har mange nye bygg her og klarer å løse dette i eksisterende bygg, eller ved å bygge nye på klargjorte tomter. Det vil være gode vekstmuligheter i Hinna Park i de neste 10–15 årene på nye tomteområder. Et annet element, i disse dager, er de nye bomringene som nå gir regionen dyrere mobilitet med privatbil. Det at vi har en så bra knytning til gode kollektivløsninger vil være en stor fordel for oss, noe siste års leiesøk bekrefter. Leietakerne er blitt mer bevisste på å ligge langs bybåndet. Hinna Park ligger midt i regionen – og egentlig lett å komme til fra alle kanter med alle alternativer til privatbil. Hinna Park blir også det mest sentrale kollektivknutepunktet til universitetsområdet og det nye sykehuset som bygges nå. Dette i kombinasjon med en viss usikkerhet som ligger i planprosesser både på Forus og i Stavanger sentrum gir Hinna Park en fordel i forhold til forutsigbarhet – som er sentralt i en beslutningsprosess.

– Hva er fremtidens kontor og hvordan jobber dere med dette?

– Et tøft spørsmål da fremtiden er vanskelig å spå. Vi jobber kontinuerlig med å lage gode fleksible bygg og løsninger. Vi lærer for hvert bygg vi bygger og samarbeider godt med Entra som er en av våre eiere. Vi følger med trender og ny teknologi. Vi lytter til våre leietakere – vi vurdere i hvert hus tilgjengelige løsninger for så å velge smart for nåsituasjonen, men tenker fleksibilitet for byggets levetid. Vi forbereder alle hus for kommende smarte løsninger – og tilbyr det leietakere ønsker.

Men enda viktigere enn huset – er området. Det å ha fokus på bygulvet og løsninger i og rundt eget bygg vil bli mer betydningsfullt. Det å samle smarte cluster, hvor man ser på hvem tjener på å være i samme bygg/område vil også bli viktigere. Vi må lage bygg som er «smarte nok», ikke «oversmarte» proppet med teknologi – men bygg som blir huset for våre leietakere hvor de kan drive sin virksomhet uten å bli forstyrret av unødvendig teknologi.