I samarbeid med blant annet Skanska, Cisco, Signify, Integrate renewables og Schneider Electric har teknologiselskapet Atea bygget verdens smarteste smartbygg. Mandag 1. oktober flyttet Atea inn i sitt eget nybygg rett ved Sola flyplass. De er både leietaker og leverandør til Sola Airport Arena Bygg A, et kontorbygg på over 3.000 kvadratmeter. Bygget skal generere mer strøm enn det forbruker, og vil ta i bruk et bredt spekter av smarte løsninger. Det kan for eksempel være automatisk tildeling av arbeidsplasser og møterom basert på planlagte avtaler og behov.

Sensorer er viktig for å gjøre bygget smart

Lamper vil registrere både bevegelse, varme og lysforhold, og stiller seg inn deretter. Det vil være automatisk adgangskontroll knyttet til ansattes mobiltelefon, blåtannenheter som hele tiden har kontroll på hvor mange som oppholder seg i de forskjellige delene av bygget, samt mobilen hjelper deg å finne en kollega, et møterom eller nærmeste printer.

Flere av de involverte selskapene er de samme som var med å bygge The Edge i Amsterdam, som rager på toppen for smartbygg i Europa.

– Smartbyggteknologien vil kunne gi direkte besparelser som vesentlig mindre strømforbruk og mindre avfall i tillegg til store besparelser på vedlikehold. Vi har valgt å gå for løsninger som synliggjør knytningen mellom smart, bærekraftig og miljøvennlighet i for eksempel ventilasjonsløsning, kantinedrift, belysning og med gode sykkelparkeringsmuligheter, sier Espen Riska, direktør for Atea Stavanger.

Riska forteller at det nye kontorbygget er klargjort for all mulig fremtidig kommunikasjon til og fra bygget. Vi har kommet med i byggeprosessen akkurat tidsnok til å påvirke alt om var viktig å ha med fra starten av, slik at ingen dører og muligheter er lukket for fremtiden.

– Vi kan gjøre telling av mennesker, hvor disse har vært og hvilke områder som benyttes mye og lite. Vi kan gjøre tilpasninger av lys, både med tanke på varme og effekt, ut fra hvilket lys man har ute, årstid og hva man ønsker å kommunisere til brukerne, sier han.

I tillegg er solcellene på taket, koblet i ekstern batterikilde, klargjort for Mikrogrid når deres fremtidige nabobygg også er ferdigstilt. Disse vil i første omgang forsyne ladestasjoner til el-biler, men for fremtiden er alt klargjort for å levere strømmen inn i bygget og være med på å muliggjøre såkalt smartgrid, hvor en veksler med flere energikilder.

Forskning i USA viser at når et smartbygg er riktig implementert, halveres behovet for arbeidsplasser – altså fra 1,2 per person til 0,6.

– Dette vil skape frigjøring av areal, som enten kan brukes til flere arbeidsplasser eller til å få inn andre elementer og arbeidsområder – her er det bare fantasien som setter grenser.

Utviklingen av smartbygg

Riska forteller videre at Ateas fokus på «Internet of Things» (IoT) og smarte byer og lokalsamfunn er avhengige av smartbygg. Her har vi gjort kvantesprang den siste tiden, og leverer i dag innsikt og sammenkobling av åpne og eksterne datakilder til byer i Norge.

– Det vil være umulig å nå de målsettingene man har om energibesparelse i «Smartby» uten å tenke smartbygg. For å oppnå energibesparelse, er smartbygg nødvendig – uten det, får vi ikke effekt og besparelse, sier han.

– Alt fra klær til biler får innebygget elektronikk, programvare, sensorer og antenner, som gjør dem i stand til å sanse verden omkring seg og kommunisere med hverandre, forklarer han og avslutter: – Flere og flere dingser vil bli koblet til internett, og man vet ikke hvilke nye dingser som kommer i fremtiden. Da er det viktig at et bygg er forberedt på det, og det er ikke dagens bygg. Den tradisjonelle måten å bygge bygninger på er utdatert om fem år. Et bygg med en levetid på 60 år må være forberedt på og kunne oppdateres på alt som kommer med IoT i årene fremover.