– Dette er en helt unik mulighet for det private næringsliv og offentlige myndigheter til å samarbeide om fremtidens transportløsninger. Gjennom initiativer som SharedStreets vil vi bruke både kjøretøy, veinett og datamateriale for å utvikle et helt nytt veikart for mobilitet. Vi jobber sammen mot en fremtid hvor alle byer er smarte, effektive og sikre, samtidig som stress og forurensning blir redusert, sier Jim Hackett, toppsjef i Ford Motor Company.

Datagrunnlaget skal gi nye verktøy for å løse køproblemer og klimautfordringer. Samt gi grunnlag for å utvikle en mer effektiv bruk av veiene, og å gjøre det tryggere å ferdes i byen. Dette skal gjøre offentlige myndigheter bedre rustet til å ta beslutninger om mobilitetsinvesteringer som er forberedt på nye, selvkjørende og urbane transportløsninger. Avtalen gir også grunnlag for en felles standard som gjør at byene kan dele data seg imellom. Med økonomisk støtte fra Bloomberg Philantropies, som ble stiftet av tidligere borgermester i New York, Michael R. Bloomberg, har SharedStreets blitt en universell plattform hvor allerede 30 byer over hele verden deltar.

Sanntidsinformasjon

– For selskaper som oss er det viktig å ta ansvar for å hjelpe byene så mye som vi kan, ved å dele data, forskning på byplanlegging, støtte ikke-kommersielle initiativer og introdusere nye og mer effektive transportløsninger som for eksempel elektriske sykler, sier Dara Khosrowshahi, administrerende direktør i Uber.

Byene vil nå kunne måle tilbud og etterspørsel i sanntid, samt å kunne prise og styre bruken av veisystemet i sanntid. Avtalen vil også gi en nedbetaling på et globalt omfattende veiprisingssystem som byer og selskap kan bruke for å oppmuntre til bærekraftige transportløsninger, bedre bruk av veiene og mindre CO2-utslipp.

– Bildelingsselskap og bilprodusenter har tilsammen enorme mengder data på transport og trafikk. Nå kan byplanleggere bruke dette for å utvikle nye løsninger for å redusere forurensning, køer og faren for trafikkulykker. De kan også bedre forberede seg på overgangen til de selvkjørende bilene, sier den tidligere borgermesteren i New York og mannen bak Bloomberg Philantrophies, Michael R. Bloomberg.

I samarbeid med Uber vil det for første gang bli produsert globale datagrunnlag om kjøretøys hastigheter forskjellige steder i bybildet. Dette er bygd på et system utviklet av SharedStreets, og Uber vil dele hastighetsdata fra sine biler i byer over hele verden.

Sammen med Lyft vil Uber også dele data om hvor det er behov for transport ved å telle antall mennesker som blir plukket opp i bilene deres, og registrere hvor de blir satt av.

– Lyft står i en helt unik posisjon til å bidra til en positiv forandring i våre byer. Det er et ansvar vi tar på alvor, sier en av John Zimmer, gründerne og toppsjef i Lyft.