– Asker Genera er et navn som forplikter. Genera kommer av verbet «å generere», som  både handler om å utvikle, skape og produsere. Ambisjonen er at bygget skal tilføre energi til området, først og fremst ved å tiltrekke seg selskaper med ambisjoner om å tilføre vekst og verdi til vår region, sier Anniken Haug, markedsdirektør i Oxer Eiendom.

Asker Panorama, der Kongsberg Gruppen er største leietaker på 12.000 kvadratmeter var fullt utleid sommeren 2014. Nå planlegger Oxer Eiendom neste byggetrinn. De har tidligere ervervet tomtene ved siden av, med enda tettere beliggenhet mot E18, som betyr en eksponering mot de 80.000 menneskene som kjører mellom Oslo og Drammen hver eneste dag.
Rune Arvesen og Ole-Jacob Leirskar, seniorrådgivere i Akershus Eiendom, står for utleien av det 23.800 kvadratmeter store signalbygget. Bygget består av to bygningskropper på 6 og 7 etasjer, med egne takterrasser.

– Alt i dette prosjektet er gjennomarbeidet fra A til Å. Når du kommer opp veien til eiendommene åpenbarer elven, dammen og grøntområdet seg. Det ligger en motorvei og påkjøringsrampe for E18 rett ved siden av, men dette oppleves ikke som sjenerende. Oxer Eiendom har laget en liten oase i dette klusteret. Det nye bygget skal bare forsterke denne opplevelsen, sier Ole-Jacob Leirskar.

Kontorbygget vil huse mellom 800–1.000 arbeidsplasser. Hver kontoretasje vil bestå av tre fløyer med et atrium som gir gode lysforhold. Etasjeplanene blir ca. 3.100 kvadratmeter med muligheter for fleksibel oppdeling (cirka 1.550 + 800 + 800 kvadratmeter). Hovedinngangen er plassert midt i atriet, selve hjertet i bygget, med kort vei til alle fellesfunksjoner.

– Vi er opptatt av miljø, energiforbruk og trivsel for våre leietakere. Asker Genera blir et miljøvennlig bygg med planlagt Breeam-sertifisering «Very Good». Vi skal vise god miljødesign, uten at det går på bekostning av arkitekturen, sier Anniken Haug.

Ingen lillesøster

Asker Panorama er på 32.000 kvadratmeter, og selv om Asker Genere ar noe mindre påpeker Anniken Haug at den nye eiendommen ikke skal bli en lillesøster.

– Vi skal rive fire bygg, og det nye bygget blir i glass og tegl. Vi planlegger to takterrasser, en på toppen i 7. etasje som er felles og en i 6. etasje som da kan være eksklusiv for de som leier etasjen, sier Anniken Haug.

Planlagt byggestart er 2019-2020, med en byggetid på cirka 2 år.

Arkitekten bak Asker Genera
Nordic – Office of Architecture gikk av med seieren i arkitektkonkurransen.

– Oxer Eiendom ønsket å skape fleksible og opplevelsesrike rom for kontorareal og fellesfunksjoner – i en bygningskropp som sammen med landskapskvalitetene og Asker Panorama, danner en attraktiv helhet. Det har vi klart med Asker Genera, sier Fredrik Haukeland, arkitekt i Nordic.
Bygget vil få svært god utnyttelse innenfor byggelinjene.

– Vi har plassert hovedinngangen sentralt som alle kan benytte, med korte gangavstander ut til de ulike lamellene. Bygget gir store muligheter for mange leietakersammensetninger – hele etasjer i flere lameller, flere etasjer i en lamell, tre leietakere per etasje osv, fortsetter han.

Alle leietakere får gode sol- og utsiktsforhold. Hver etasje og lamell får stor variasjon og innredningsmuligheter. Asker Genera får god terreng- og situasjonstilpasning med et nytt uttrykk og design som bevisst og komplementært spiller sammen med Asker Panorama, og danner gode uterom mellom bygningene.

– Asker Genera får en spennende komposisjon mot E18 som skiller seg ut og annonserer området mot de forbipasserende, fremhever arkitekten.

Haug legger til at ved å skape arealeffektive, fleksible og opplevelsesrike rom, i en bygningskropp tilpasset omgivelsene, har Nordic skapt en helhet med stimulerende arbeidsplasser i toppklassen.

– I tillegg til god arkitektur utvikler vi i disse dager et helhetlig konsept for hele eiendommen. Et viktig element er lunsjen og matopplevelsen som for mange er høydepunktet i løpet av en lang arbeidsdag. Vi ønsker å skape en hotellfølelse, et innbydende spiseri som ligner et foodmarket, og hyggelige og lune fellesarealer hvor den gode matopplevelsen settes i fokus.
Compass Group, som er leietaker i Asker Panorama, er benyttet som rådgiver for et nytt innovativt matkonsept.

Oxer Eiendom har også inngått et samarbeid med interiørarkitekt Radius design.

– Vi er stolte over å være med, og gleder oss til arbeidet med prosjektet og det sterke faglige og inspirerende teamet som står bak. Vi skal bistå med å utforme fellesarealene med  møteromsfasiliteter og foodmarket, som skal tilby og skape levende soner og flerbruksrom gjennom en travel arbeidshverdag, sier Thomas Ness, i Radius design.

Åpent for alle

– I første plan planlegges det et servicesenter, foodmarket og eventrom. I etasjen over etablerer vi et kontorhotell og fleksible kontorarealer. På kontorhotellet skal du kunne leie et kontor, eller teamrom, noen måneder, et halvt år eller lenger, med løsninger tilpasset ditt behov. Servicesenteret i første etasje skal drifte annen etasje, forklarer Haug og Leirskar.

– Næringsbyggene i Asker er lukket for andre. Vi ønsker å gjøre Asker Genera mer tilgjengelig for bedriftene i nærområdet. Hva med å spise en bedre lunsj, eller leie et møterom/eventrom eller cambre separee i hyggelige omgivelser? Ved eventuelle kickoff eller samlinger, skal alt være tilrettelagt. Lokalene kan leies til produktlanseringer, ulike arrangementer og logistikken er optimal. Folk i nærområdet er også velkomne til å ta en kaffe eller spise lunsj, sier utleiemegleren.

Fullservicebygg for ulike bransjer

Eiendommen blir et fullservicebygg med servicesenter, spiseri/foodmarket med 300 sitteplasser, kaffebar, møteromsfasiliteter, eventrom, felles takterrasse med flott utsikt og gode solforhold m.m.
Eiendommen kan huse ulike leietakere. Med bakgrunn av oppsvingen i oljesektoren, tror Leirskar dette kan være en relevant bransje. Fleksible etasjeplan og en førsteetasje som kan også inneholder et laboratorium eller lager, gjør at bygget blir interessant for mange aktører.

– Vi kommer til å lage et eget treningsrom, tilby utlån av EL-sykler og innendørs sykkelparkering. Det er etablert sykkelhotell ved Asker Stasjon slik at det blir enkelt å komme seg til og fra eiendommen med offentlig kommunikasjon. Vi har også tidligere etablert shuttlebuss som går tur-retur Asker Stasjon fra 07.00-09.00 og 15.00-17.00. Kapasiteten på Oxer Express vil blir øket når Asker Genera står ferdig, sier Haug.

Asker Genera får kort vei til tog, buss og flytog. Totalt er det 23 avganger i timen fra Asker stasjon, og 22 minutter til Oslo S. Asker sentrum har også et bredt spekter av servicetilbud med over 70 butikker og spisesteder. Det er et økende næringsliv i området.

Alt er gjennomtenkt

– Konseptet er gjennomarbeidet og logistikken i bygget er meget god og ivaretatt. Asker Genera får varemottak for varebiler, og enkel nedkjøring til garasjen på siden av bygget. Parkeringen har kapasitet for 123 p-plasser. Miljøstasjon og kildesorteringen er i samme område, og det blir også EL-bilparkering. Kommer du med sykkel parkeres denne innendørs i første etasje, ved siden av delikate garderobe- og treningsfasiliteter, forklarer Leirskar entusiastisk.

Unikt for både Asker Panorama og Asker Genera er de gode uterommene, med bekken, grønne rekreasjonsområder, egne bikuber og fantastiske takterrasser med utsikt over Asker, Bærum og mot Oslo.

– Det er plass til tre leietakere per etasje. Vi håper å få inn en stor og noen mindre leietakere. Oxer Eiendom har lagt vekt på at Asker Genera sin flotte arkitektur, spennende fellesfunksjoner og bygningsmessige kvaliteter skal appellere til et bredt spekter av leietakere som ønsker fremtidsrettede, attraktive kontorlokaler, hos en profesjonell og langsiktig eiendomsaktør, avslutter Leirskar.