Det seneste året har kontormarkedet i store deler av Oslo-området strammet seg kraftig til. Bedriftene skal leie mer kontorareal, samtidig som tilveksten av nye kontorlokaler har vært lav. I tillegg har rundt 100 000 kvadratmeter med eldre kontorareal årlig blitt tatt ut av markedet for å bygge om til boliger.

Men så skjer det som alltid skjer når etterspørselen er god og tilbudsveksten har vært beskjeden: Det bygges nytt.

Ifølge Eiendomsspar har det vært lav nybygging de seneste årene. I 2016 ble det bygd 145 000 kvadratmeter nytt kontorareal i Oslo, Asker og Bærum, mens tallene var 138 000 i 2017 og bare 95 000 i inneværende år. Men i 2019 anslår Eiendomsspar at det vil bli bygd 221 000 kvadratmeter nytt kontorareal, og i 2020 er foreløpig anslag på 124 000 kvadratmeter, et antall som trolig vil øke etter hvert som flere prosjekter blir sanksjonert. I sin presentasjon fra første halvår skriver Eiendomsspar at det blir et mer utfordrende utleiemarked i 2019/2020 som følge av økningen i kontorferdigstillelsen i Oslo, Asker og Bærum.

For deg som leietaker er det positivt med flere nye bygg, da økt tilbud både gir mer å velge mellom og det er prisdempende. I en tid hvor god utvikling i økonomien har bidratt til lav kontorledighet og økende priser, kan nye kontorbygg bidra til at prisene ikke stiger til ubehagelige nivåer. Næringsmegleren Malling & Co har allerede vært ute og slått fast at i kontorleiemarkedet i Oslo sentrum har man gått fra leietakers marked til et marked hvor utleier kan diktere betingelsene. Ledigheten ser ifølge analysesjef Haakon Ødegaard ut til å ha truffet et punkt som kan stresse enhver leietaker som har hastverk med å finne nye arealer i Oslo sentrum.

Nye planlagte bygg i sentrum og like utenfor sentrum er godt nytt for leietakerne, som må forholde seg til stadig høyere husleier.