Ifølge DNB Næringsmegling er det fullt mulig for leietakere å få gode kontorlokaler til en rimelig pris i Bryn-Helsfyr-området. En av grunnene er at det er relativt mye kontorareal å velge mellom. Det anslås at 10 prosent av kontor-arealet på Bryn-Helsfyr er ledig.

Næringsmegleren skriver i sin rapport for første halvår at leieprisene i området for kontorlokaler med vanlig god standard ligger mellom 1300 og 1750 kroner per kvadratmeter. Skal man inn i lokaler med høy standard, må man ut med 1750 til 2200 kroner per kvadratmeter.

Arealeffektivt gir lavere kost

Men det betyr ikke nødvendigvis at det er mye mer kostbart å flytte inn i nye lokaler med høyere leiepriser. De nye byggene er langt mer arealeffektive, noe som innebærer at leietakere trenger mindre areal per kvadratmeter. Dersom man bruker 30 kvadratmeter per ansatt i lokaler med leiepris på 1300 kroner meteren, får man faktisk lavere leiekostnad per ansatt enn om man bruker 20 kvadratmeter per ansatt i lokaler hvor leieprisen er 1900 kroner per kvadratmeter. I tillegg kommer besparelsen i felleskostnader ved bruk av mindre areal, samt at nye bygg ofte har lavere felleskostnader på grunn av bedre energieffektivitet.

Kollektivknutepunkt

Ifølge DNB Næringsmegling er det mange leietakere som ser etter lokaler i Bryn-Helsfyr-området. «Hvis man ser på søk i kvadratmeter i forhold til totalt kontorareal er etterspørselen størst for klyngene utenfor sentrum med gode kollektivknutepunkter. Lysaker, Helsfyr/Bryn og Økern/Løren blir i den kategorien ”søkevinnere”», skriver DNB Næringsmegling i rapporten.

Fra Helsfyr t-banestasjon tar det under fem minutter med t-bane til Oslo sentrum, og det går både buss, t-bane og tog fra Bryn.

Offentlige leietakere

Bryn-Helsfyr-området er særlig attraktivt for store offentlige leietakere. Det er flere nye bygg prosjektert som har plass til større leietakere de neste årene, samtidig som leieprisene er attraktive. Videre er flere av eiendommene plassert bare noen få minutter unna t-banestasjonene. «Både statlige og private søkere presiserer hyppig i søkene at nærhet til tog og/eller t-banestasjon er viktig. Det forekommer også flere søk som ikke spesifiserer geografisk beliggenhet utover et krav om få minutters gange til knutepunkter for offentlig transport», skriver DNB Næringsmegling.

Blant de offentlige leietakerne som har flyttet til Bryn-Helfyr-området, eller som har tegnet kontrakt for kontorlokaler der, er Skatteetaten, Legemiddeldirektoratet, Omsorgsbygg, Statens Lånekasse for utdanning, NAV og Statens Vegvesen.

Store prosjekter

Det er flere nye bygg under bygging og planlegging på Helsfyr. I Grenseveien 80 utvikler Bunde Eiendom kontorbygget Helsfyr Puls, som får Omsorgsbygg som den største leietakeren. Grenseveien 80 blir på 8000 kvadratmeter fordelt over syv plan.

I Fyrstikkalléen 1-3 bygger det JB Ugland Eiendom-kontrollerte selskapet Fyrstikk Holding et kontorbygg på til sammen 39 000 kvadratmeter med energiklasse A og Miljøklassifiseringen BREEAM Excellent.

Like ved Valle Hovin er NCC Property Development i gang med byggingen av massivtrebygget Valle Wood. Bygget er første byggetrinn i et stort kontor- og servicebyggprosjekt på 60 000 kvadratmeter. Valle Wood blir Norges største næringsbygg i massivtre, og får et areal på 6700 kvadratmeter.

Skanska Commercial Development vil utvikle 20 000 kvadratmeter i Grenseveien 90 på Helsfyr. Ambisjonen til utvikleren er å utvikle et nytt og attraktivt kontorbygg med høye miljøambisjoner på eiendommen. Prosjektet skal bidra inn i den positive utviklingen og urbaniseringen av Helsfyr.

 

 

 

(Visited 1 331 times, 1 visits today)