Epicenter er en stor suksess i Sverige og nå åpner det digitale innovasjonshuset i Oslo. Som i Stockholm blir Epicenter Oslo tilrettelagt for etablerte bedrifter som ønsker å videreutvikle sin forretningsmodell i en digital tid og for nystartete «scale ups» som er ferdig med inkubatorfasen. Epicenter Oslo vil tilby mange ulike medlemskap. Alt fra private kontor, som er mest likt et vanlig leieforhold, bare med kortere bindingstid, til rene coworking-plasser. I tillegg blir det møtesenter og et stort eventareal med mange relevante foredrag. Som medlem blir du en del av et felleskap og kan arbeide som selvstendig bedrift eller sammen andre, samtidig som du får godene til en større virksomhet. Medlemmene får tilgang til uformelle forum der selskaper kan dele kunnskap og erfaring. Epicenter vil også bidra til å gjøre området mer dynamisk og urbant.

– Vi i Oslo Areal er glad for at Epicenter valgte å samarbeide med Oslo Areal når de skulle etablere seg i Oslo. Vi ser at de velger å samarbeide med de beste aktørene når de etablerer seg på utvalgte steder i Europa. Vi har allerede positive effekter og vi får en god læring i egen organisasjon av en slik etablering, utaler Kjetil H. Krutnes, viseadministrerende direktør i Oslo Areal.

Epicsenter skal fylle 1.-7. etasje i Pilestredet 33, arealet er på over 8.000 kvadratmeter. Nå jobber Akershus Eiendom med å leie ut resten av bygget. Der henholdsvis 8.-16 etasje er under utleie.

– Vi jobber med toppetasjene i bygget og har fått meget god respons i markedet. Med etasjestørrelser på cirka 690 kvadratmeter treffer dette en stor målgruppe. Beliggenheten er meget sentral i et pulserende område. Lokalene er arealeffektive i alle kontorinndelinger. En etasje gir 20 cellekontorer og det godt med møterom, alternativt åpen løsning med inntil cirka 45 arbeidsplasser, sier Rune Arvesen, seniorrådgiver i Akershus Eiendom.

Det ble også signert en leiekontrakt med Protector IP på en etasje før sommeren.

– Kombinasjonen med å ha Epicenter i en stor del av bygget med de fellestjenester og mulig fleksibilitet dette gir, har vært godt mottatt av de interessentene vi jobber med. Dette er med på å gi bygget puls og skaper aktivitet, sier Arvesen.

Ny form og nytt innhold

Pilestredet 33 gjennomgår en fullstendig innvendig rehabilitering med nye overflater og nye installasjoner for de fleste tekniske systemer.

Bedriftsrestauranten i 2. etasje er felles for medlemmene av Epicenter og byggets øvrige leietakere. Denne er tilgjengelig fra 11:00–13:00 for byggets leietakerer og vil være kjernen i Epicenter Oslo sitt areal resten av døgnet. Til å drive restauranten har Epicenter og Oslo Areal hentet inn 3 Stuer i skarp konkurranse med andre aktører. I tillegg til restauranten vil huset få en hyggelig café med gode tilbud og uteservering mot Edvard Storms gate.

– Vi tror cafeen og hovedinngangen til Epicenter vil skape nytt liv i Edvard Storms gate. På denne måten vil prosjektet og Epicenter gi positive urbane kvalitet tilbake til byen, sier Jorunn Grøntveit, prosjektdirektør i Oslo Areal.