Øyvind Lund Martinsen, professor for Institutt for ledelse og organisasjon på Handelshøyskolen BI, skriver i en artikkel på skolens nettside: «Det er antakelig slik at kreative mennesker ofte søker jobber som er kjennetegnet av frihet, spillerom og mulighet for å få frem nye perspektiver. Jobber som krever at man må følge mange regler og normer, tiltrekker neppe kreative mennesker.»

Hvordan kan vi være kreative og yte vårt beste når vi hele tiden blir fortalt hva vi skal gjøre og hvor vi skal være? Helt fra barndommen og frem til studietiden, må vi følge en rekke regler. Studenter opp gjennom tidene har gjerne blitt sett på som rebelske, det er kanskje ikke så overraskende ettersom det er den eneste perioden i livet de får fullt utløp for egne ønsker og tanker. Før de igjen blir låst fast i arbeidslivets regler og rammer. Studieløpet består ofte av mye lesing, eksamener, innleveringer og frister, men fremgangen styrer de selv, det minner mye om frilansarbeid. Hvorfor kan ikke arbeidslivet være mer som studenttilværelsen? At så lenge du leverer det du skal og resultatet er tilfredsstillende, er det opp til den enkelte. For hvem vet best når du jobber mest effektivt – om det er på morgen eller kvelden, eller om du har behov for å roe deg ned for ikke å bli syk – du eller sjefen din?

Arbeid bør ikke skje på arbeidsplassen

Under en TED-Talk snakket Jason Fried, gründer av 37signals, Basecamp og medforfatter av «Rework», om hvorfor arbeid ikke bør skje på arbeidsplassen. Eller som han sier: «For å tenke utenfor boksen, må du ut av kontoret.»

Bedrifter investerer mye penger i å samle medarbeiderne på kontoret, men ifølge Fried går ansatte andre steder når de virkelig ønsker å få gjort noe. Enten hjemme, i bilen, på reise eller på andre tidspunkter – tidlig om morgen, sent om kvelden eller i helger. Dette skyldes at de fleste trenger å jobbe uavbrutt for å være kreative. Derimot på kontoret avbrytes man stadig av møter og andre forespørsler.

Fried ser en sammenheng mellom jobb og søvn. Søvn skjer i faser – for å komme til den dypeste fasen må du gå gjennom de andre fasene først. Hvis du blir avbrutt i en tidlig fase må du gå gjennom alle igjen.

Han tar også et oppgjør med arbeidsplassens største tidstyv, møter. Innkaller ledelsen ti stykker for å løse én utfordring, betyr det at du tar 10 personer ut av arbeidsflyten, for å snakke om arbeid – i stedet for å jobbe. For et 1-timers møte er dette faktisk 10 timer med tapt produktivitet fra organisasjonen.

En løsning kan være å gi ansatte større frihet. Det betyr ikke at de aldri skal være på kontoret, eller delta på møter, men at det er rom for å styre mer av dagen selv. Det vil mest sannsynlig gi lykkeligere ansatte, som er en av de viktigste bidragsyterne til lojalitet, produktivitet og effektivitet.

Alt dette vil få en større plass i 2018, og godt er det. Skal vi tro trendene, vil det samtidig som alt digitaliseres og effektiviseres, bli mer det fokus på helheten av menneske. Som et motsvar til det hektiske livet vi lever, skal vi hente naturen inn på kontoret og lære av den. Arbeidsgiverne må også i større grad fokusere på ansattes identitet, ikke kun produksjonsdelen av dem for å beholde de dyktigste medarbeiderne.