Nordmenn blir stadig mer opptatte av å redusere matsvinn. Matsvinn er et enormt miljøproblem. Bare i Norge kaster vi 355.000 tonn spiselig mat hvert år. Dette tilsvarer hver åttende handlepose og så mye som 42,3 kg mat per hode, og er er både unødvendig, absurd og groteskt med tanke på at 700 millioner mennesker i verden sulter. 1/4 av maten som kastes globalt er nok til å mette disse menneskene.

Heldigvis skjer det en endring. FN har stadfestet sytten bærekraftsmål som medlemsstatene skal etterstrebe å oppnå innen 2030, blant dem bekjempelsen av matsvinn. Samtidig har serveringsbransjen i Norge undertegnet en avtale om å redusere matsvinnet med 20% innen 2020, og med 50% innen 2030.

Holdningsendring

Matsvinn-appen Too Good To Go er en storstilt redningsaksjon som kobler sammen spisesteder som har mat til overs med folk som har lyst til å spise denne maten.

– Folk over hele landet står på tåspissene for å redde mat, og det er utrolig motiverende, sier Line Larsen, rådgiver i Too Good To Og.

Overskuddsmaten registreres i appen av spisestedet og hentes på slutten av dagen. På denne måten slipper spisestedene å kaste mat, folk får god mat til en hyggelig pris og man sparer miljøet. Alle vinner.

Siden oppstart i 2016 har folk over hele landet reddet én million porsjoner med mat fra søpla! Én million porsjoner er svimlende mye mat. Grovt regnet tilsvarer det en besparelse på cirka 2000 tonn CO2, som igjen tilsvarer 23.500 flyturer fra Oslo til Bergen. Det reddes mer og mer mat hver måned, og matreddere over hele landet sørger hver dag for at cirka 2700 porsjoner ikke havner i søpla.

For bare noen år siden var det ikke mulig å redde mat slik man kan via Too Good To Go, men nå legger teknologien til rette for det. Too Good To Go er bare én matsvinnaktør. Både offentlige institusjoner, bedrifter, frivillige organisasjoner og privatpersoner involverer seg, og på sosiale medier ser vi at aktører som Spis opp maten, FIVHs “Fra matsvinn til matvinn”, Matvett, overskuddsrestaurantene Kutt og Rest – og drøssevis av privatpersoner fronter kampen mot matsvinn.

Holdningsendringen ser vi i Too Good To Go også i og med at 1000 spisesteder nå har tatt i bruk appen som et helt konkret verktøy for å redusere svinnet. Konseptet passer for både store og små – store kjeder som for eksempel: MENY, Thon Hotels, Scandic Hotels, Narvesen, Deli de Luca, Baker Hansen og Circle K og mindre kaféer og bakerier som for eksempel Pernillekaféen på Fedje, Galeien og Lærdal Grønt har nå meldt seg på kampen mot matsvinn, og de fleste stedene blir utsolgt hver eneste dag – ofte på få minutter.

 

 

 

(Visited 623 times, 1 visits today)