Grønland og Vaterland har lenge blitt sett på som grått, slitent og utrivelig, men Entra og Skanskas utvikling av Sundtkvartalet har vært med på å løfte interessen for området. Og da IBM flyttet fra Rosenholm til Sundtkvartalet, kom på mange måter gjennombruddet, selv om virksomheter som NHST, Tine og Securitas har vært der i flere år.
Også Plan- og bygningsetaten har ambisjoner for Grønland og Vaterland, noe som gir eiendomsaktørene i området muligheter til å få til større byplangrep. Resultatet blir trolig det neste store sentrumsløftet i Oslo, med flere trivelige åpne plasser for befolkningen, flere arbeidsplasser og nye boliger.
Vi tror Grønland/Vaterland kan bli det neste «hotte» kontorområdet i Oslo, dog noe lenger frem i tid.
Det blir ikke leiepriser som i Bjørvika, men virksomheter innenfor IT, kreative bransjer og ulike startups vil trolig få sitt inntog til bydelen. Å ligge tett på giganter som IBM og Microsoft (som flytter til Bjørvika) er viktig for flere i sektoren, og området har også kvaliteter som mange unge arbeidstakere søker.
Aspelin Ramms planer for Landbrukskvartalet ser svært spennende ut, og dersom aktører som Eiendomsspar, Oslo Areal og Entra også gjør sine saker riktig, kan det bli mer enn en berikelse for bedrifter som skal leie.
Samtidig er det viktig at det ikke blir full gentrifisering av Grønland. De nye virksomhetene og boligene må ikke presse ut de som er i området i dag. Det kan bli for mye av det gode når hipsterne inntar de slitne områdene.