Norwegian Property (NPRO) har signert to nye leieavtaler på til sammen 11.700 kvadratmeter for eiendommen Fornebu WORKS (Snarøyveien 36) på Fornebu. Broadnet AS skal leie cirka 8.200 kvadratmeter med en varighet på 5,5 år. Leiekontrakten starter medio 2019. NOV Process & Flow Technologies AS (NOV) fremleier lokaler av Akastor Real Estate AS (Akastor) i bygget i dag. NOV skal leie cirka 3.500 kvadratmeter i 3 år fra ultimo 2019, samtidig som NPROs leiekontrakt med Akastor går ut.

– Vi er svært tilfreds med at eksisterende fremleietakere og nye leietakere velger vårt bygg på Fornebu. Vi ser på dette som en bekreftelse på at vi er i ferd med å lykkes i å transformere bygget fra et enbrukerbygg til et flerbrukerbygg, sier Norwegian Property’s adm.dir. Bent Oustad.

Ole-Jacob Leirskar, seniorrådgiver i Akershus Eiendom har stått for utleien sammen Ellen Cathrine Kobro, markedsdirektør i NPRO.

Snarøyveien 36.

Fra enbruker til flerbruker

Snarøyveien 36 er tegnet av arkitekt Niels Torp og stod ferdig i 2007. Bygget går fra å være Aker Solutions sitt hovedkontor til å bli et dynamisk og pulserende flerbrukerbygg. Fellesområdene og bygningsmassen fremstår moderne der atriet som består av resepsjon, velkomstssoner, kantine og møteromsenter er samlingspunktet og torget i bygget. Arealene over fem etasjer henvender seg mot toget og skaper på denne måten det naturlige samlingspunktet. Atriet som bidrar med lys og spennende romopplevelser knytter kommunikasjonen på tvers av bygningskroppen.

– Konseptet vårt, Fornebu WORKS, som vi skaper i Snarøyveien 36 viser seg konkurransedyktig og attraktivt både for store og mellomstore selskaper med høye krav til kvalitet og kostnadseffektivitet. De foreløpige resultatene gir oss ekstra motivasjon til å fortsette den målrettede jobbingen på tvers av alle våre forretningsområder til å videreutvikle både konseptet og bygget for fremtiden, avslutter Oustad.

 

 

 

(Visited 1 825 times, 1 visits today)