– Hvordan er det å være leietaker hos dere? Hva skiller Höegh Eiendom fra andre gårdeiere?

– Mange leietakere setter pris på å leie hos oss fordi vi forstår leietakerens behov og tilbyr fleksibilitet. Airthings og Differ, som nylig vokste ut av sine lokaler i Parkveien og flyttet over til nye, flotte lokaler i Wergelandsveien, er gode eksempler. Vi har en etablert kultur for å ta godt vare på leietakerne våre. Årets kundeundersøkelse i regi av Scandinavian Leadership viser at vi er best i klassen på kundetilfredshet. Vår egen driftsorganisasjon med fokus på kundeservice og eiendomsdrift betyr også svært mye for kundene våre.

– Hva er ditt beste råd til leietakere på flyttefot?

– Å forankre flytteprosessen hos selskapets ansatte ved hjelp av medarbeiderundersøkelse og kartlegging av arbeidsprosesser er et godt utgangspunkt. Ikke lag kravspesifikasjoner som er blindkopier av dagens situasjon. Tenk helt nytt, bruk flytteprosessen til å endre tradisjonelle strukturer – og gi full gass. Bruk en dyktig interiørarkitekt som kan bistå i planleggingen, og etabler en god miks mellom faste og aktivitetsbaserte arbeidsplasser, stillerom og møterom osv. Vi har gode erfaringer med å være en gårdeier som tenker langsiktig, forstår leietakernes behov og kan tilby fleksibilitet over tid.

– Hvilke kriterier og rekkefølge bør en leietaker gå etter i valg av kontorbygg?

– Du kommer aldri unna beliggenhet og pris. God tilgang til offentlig kommunikasjon er et must. Gjør en analyse av hvor de ansatte bor, og tenk plassering ut ifra det. Service og tjenester på bygulvet rundt bygget er viktig for en effektiv arbeidshverdag. Funksjoner som treningssenter, frisør, serveringssteder, butikker, bysykler og bildeling er også viktig. Sist, men absolutt ikke minst, er lokalenes utforming og mulighet for fleksibilitet et svært viktig kriterium for å velge rett kontorbygg.

– Energimerking av bygg er påbudt. Hvilke krav bør leietaker stille til utleier på miljøsertifisering?

– Höegh Eiendom har tilsluttet seg Eiendomsbransjens veikart 2050, og vi jobber målrettet for å redusere vårt eget co2-avtrykk. Våre nybygg Breeam-sertifiseres, og alle byggene er selvfølgelig energimerket. Vi jobber dessuten med å Bream in use-sertifisere alle våre eksisterende bygg. Leietakere bør absolutt stille krav til utleier, og vi ser nå at de store brukerne har lært seg dette. Mindre leietakere bør også kunne stille krav om at byggene miljøsertifiseres. Som gårdeiere har vi ansvar for å synliggjøre byggets energiforbruk for leietakerne, og gi dem muligheten til å påvirke det. Höegh Eiendom har investert i energioppfølgingssystemer i alle bygg, det gjør det mulig å følge utviklingen over tid. Vi lager rapporter til alle våre leietakere som viser utviklingen i forbruk av energi, vann og avfall.

– Hva er den største fallgruven for leietakere?

– Leietakeren må kunne avveie behovet for langsiktighet opp mot ønske om fleksibilitet. Vi i Höegh Eiendom mener at en stor eiendomsaktør har større mulighet til å etterkomme behovet for å leie lokaler som både kan dekke behov over tid og skape fleksibilitet. Vi tenker langsiktig i våre relasjoner til leietakerne, og er gjerne en rådgiver over tid hvis lokalene ikke lenger er egnet for selskapets behov.

– Hvor viktig er kontorbygget i kampen om de dyktigste medarbeiderne?

– Vi mener selve kontorbygget vil bli stadig viktigere fremover. Vi ser flere internasjonale prestisjeprosjekter i Europa der det skapes mye merverdi i et bygg, utover tradisjonell markedsverdi. I fremtiden vil det handle mye om å ta utgangspunkt i menneskene som skal jobbe i bygget. For å ta vare på talenter og utvikle dem, må bygget understøtte de ansattes behov og ønsker. Oppblomstringen av coworking-aktører og fokus på smartbygg er bare én av flere strategier for å sikre seg de dyktigste medarbeiderne. Lett tilgang til et allsidig bygulv, offentlig kommunikasjon og selskapets identitet er også viktige faktorer.

– Hvor i Oslo er leiemarkedet mest vibrerende for tiden?

– Sentrum gjør det veldig bra for tiden, og vi har sterk tro på vårt kjerneområde rundt Solli plass. Vi ser også et økende press i randsonen – for eksempel Hasle – fordi en ny bydel nå er i ferd med å vokse frem der. Økt byggeaktivitet og en god miks av kontor, bolig, handel og service vil være et positivt incitament for leiemarkeder i randsonen også de kommende årene.

– Hva er fremtidens kontor – og hvordan jobber dere med dette?

– Vi jobber veldig konkret med å tilby og teste ut både nye utleiemodeller og nye tekniske løsninger. Vårt nylige oppkjøp av CWI (CoWorking International) og satsing på ATEA og Smartbygg på Hasle er bare noe av det vi er i gang med. Hvordan fremtidens kontor vil se ut, vet vi ikke enda, men vi i Höegh Eiendom jobber hardt for å finne ut av det!