Det er seks år siden arbeidsmarkedet sist var så hett, viser Manpowers arbeidsmarkedsbarometer for perioden juli til august. 80 prosent planlegger å bevare arbeidsstyrken som den er, mens bare fem prosent planlegger å bemanne ned.

– Samtidig sier stadig flere arbeidsgivere at det er vanskelig å finne kandidater med de riktige ferdighetene, sier Sølvi Spilde Monsen, konserndirektør i Manpower.

Arbeidstakere som er læringsvillige og nysgjerrige, har gode muligheter i det nye arbeidsmarkedet.

Optimistisk finans

I hele åtte av ni sektorer planlegger arbeidsgiverne å bemanne opp i tredje kvartal. Arbeidsgivere i bank- og finansnæringen er mest optimistiske, med netto bemanningsutsikter på +13%. Det er de sterkeste tallene fra sektoren på over to år, og 2 prosentpoeng sterkere enn på samme tid i fjor.

Utfordringer i Nord

Selv om etterspørselen etter arbeidskraft er på sitt høyeste nivå siden 2011 i Nord-Norge, indikerer flere regionale rapporter at arbeidsgiverne der synes det er vanskelig å få tak i folk med riktige ferdigheter.

– Utviklingen vi ser i Nord-Norge illustrerer den pågående ferdighetsrevolusjonen. Hvilke ferdigheter bedriftene trenger endrer seg raskt, og hos mange selskaper samtidig. Dermed får selskaper problemer med å fylle stillingene de lyser ut, samtidig som deler av arbeidsstyrken finner stadig færre jobbmuligheter, sier Spilde Monsen.

Optimisme i Vest

Sør- og Vestlandet har landets mest optimistiske arbeidsgivere foran tredje kvartal. Der er netto bemanningsutsikter på +15%, det sterkeste fra regionen på over ni år. En forbedring på henholdsvis 12 og 11 prosentpoeng sammenlignet med forrige kvartal og tredje kvartal i fjor.

Arbeidsgiverne i Oslo-området er mer forsiktige før tredje kvartal. De rapporterer om netto bemanningsutsikter på +2%, hele 8 prosentpoeng svakere enn forrige kvartal og 2 prosentpoeng svakere enn samme tid i fjor.

 

 

(Visited 318 times, 1 visits today)