Det var da Akershus Eiendom tidligere i vår holdt sin presentasjon for første halvår at Ragnar Eggen fortalte at næringsmegleren har begynt å følge utviklingen i Lillestrøm tett. Skedsmo kommune, hvor Lillestrøm er bysentrum, vokser kraftig, og eiendomsaktører som Stor-Oslo Eiendom og Profier har kastet seg inn i nye prosjekter i Lillestrøm sentrum.

– Noe av det som trigget vår interesse for Lillestrøm, var at OBOS’ Portalen-prosjekt ble leid ut mye raskere enn vi hadde tenkt. Det er tydelig at Portalen var et produkt som det var behov for i Lillestrøm, sier Eggen.

Portalen er på til sammen 50 000 kvadratmeter, og inneholder i tillegg til hotell og leiligheter et kontorbygg på 16 000 kvadratmeter fordelt på ti etasjer. Blant leietakerne er Skatteetaten, DNB, BDO, 3M og Jensen & Co.

Netto innpendling

Mange tror at de Skedsmo er en pendlerkommune, med innbyggere som reiser til Oslo for å jobbe. Men Skedsmo tiltrekker seg mange arbeidstakere fra nabokommunene.

– Skedsmo har en bra vekst i befolkningen, og de har også større sysselsettingsvekst enn befolkningsvekst. Kommunen har netto innpendling, sier Eggen om kommunen.

Eggen trekke frem flere forhold som har bidratt til vekst i kommunen til Lillestrøm. Blant annet nyter Skedsmo nå godt av flyplasseffekten, med flere virksomheter som etablerer seg på grunn av Oslo Lufthavn Gardermoen. Kommunen regnes også som svært fremoverlent.

– Det bygges mye rett ved jernbanen, og Lillestrøm peker seg ut som en veldig bra plass å utvikle eiendom. Hvor mye vi vil se av kontorbedrifter som trenger satellittkontor der, er for tidlig å si, men vi har allerede sett en del av det, sier Eggen.

Han slår samtidig fast at det skal en del til for at bedrifter flytter fra Oslo til Lillestrøm med hovedkontoret sitt.

– Vi spør oss om det blir enklere etter hvert som flere bor der. Da kan det bli mer aktuelt når bedrifter får et større rekrutteringsgrunnlag av høyt utdannede unge folk, sier Eggen.