Myntgata 2, i Kvadraturen i Oslo sentrum, skal romme et besøkssenter, flere av Oslobiennalens aktiviteter og programmer, samt biennalens administrasjon. Store deler av bygningen vil også bli brukt til subsidierte atelierer som leies ut til Oslobaserte kunstnere, i første omgang med en leietid på fem år.

– Kunst i byen er mer enn visningen av skulpturer og gjenstander. Tilstedeværelsen av kunstnere og tilhørende miljøer og utvekslingen av ideer og kunnskap, er viktige elementer som skaper den kulturelle og intellektuelle identiteten til en by, sier Rina Mariann Hansen, byråd for kultur, idrett og frivillighet.

Oslobiennalen vil i tillegg sette i gang et program for besøkende kunstnere, med egne atelierer, lokalisert i samme bygg. En hovedambisjon er å hegne om og fostre tilblivelsen av ny kunst.

– Ideene og forarbeidet som ligger til grunn for kunstnerisk virksomhet trenger et eget spillerom. I tråd med biennalens anliggende legger derfor byen til rette for at et unikt og levende kunstmiljø kan ta plass og virke i hjertet av Oslo, sier hun.

Målet er at Myntgata 2 skal bli et viktig sted for kunstnerisk tenkning og aktivitet i et nært samspill med Oslos mangfoldige kunstscene. Biennalens program og aktiviteter kommer til å dele hus og adresse med byens kunstmiljøer og de vil kunne møtes og samhandle, både planlagt og spontant.

Oslobiennalen, Første utgave er initiert og eies av Oslo kommune, Kulturetaten.