Thomas Weeden, administrerende direktør  i IWG Norge, mener offensive bedriftsledere må ta inn over seg de endringene som vil prege arbeidsmarkedet i årene fremover.

–Vi begynner å se en endring her også, men Oslo ligger dessverre langt bak land og byer vi liker å sammenligne oss med. I London utgjør serviced offices hele ti prosent av byens kontorareal. Det går nok noen år før vi ser slike tall her, men vi opplever kraftig vekst hvert år, sier Weeden.

Torsdag neste uke inviterer han til frokostmøte i nye lokaler i Posthuset i Oslo. Temaet for møtet er hvordan fleksible kontorer kan gjøre bedrifter mer lønnsomme og attraktive i konkurransen om de klokeste hodene –  og dermed øke konkurransekraften til norske bedrifter. Med seg i debatten får han både Manpower og WooCommerce.

–Hvis ikke flere tar inn over seg de endringene som preger arbeidslivet er jeg redd norske bedrifter blir taperne i den internasjonale konkurransen. De trendene vi ser internasjonalt viser at dette ikke er en hype. Dette er fundamentale endringer, fortsetter Weeden.

Tallene han viser til er klare. På verdensbasis jobber i dag syv av ti utenfor kontoret minst én gang i uken, og halvparten av young professionals jobber over halvparten av arbeidsuken et annet sted enn på kontoret. I en fersk undersøkelse utført av IWG globalt sier flere av de spurte at fleksible kontorløsninger fungerer godt, og at det blir viktigere og viktigere for å hevde seg i internasjonal konkurranse. De spurte lederne oppgir blant annet at det å tilby de ansatte fleksible kontorløsninger gir selskapet en økt konkurransekraft, fleksibilitet og lønnsomhet (se faktaboks).

Møtte ikke med-gründer før etter 1.5 år

En av de som har utnyttet de internasjonale trendene til sin fordel er Stavanger-mannen Magnus Jepson. Han er grunnleggeren av nettselskapet WooCommerce, verdens ledende e-handelsplattform. Selskapet ble i 2015 solgt til amerikanske Automattic for 200 millioner kroner. Frem til da hadde Jepson og hans rundt 50 andre ansatte klart seg uten et felles hovedkontor.

–Vi landet jo i dette litt ved en tilfeldighet og det meste ble gjort over Skype. Jeg tror faktisk ikke jeg møtte de andre gründerne fysisk før etter halvannet år. Etter det innså vi at vi ikke hadde behov for å samles på et felles kontor, så da ble det på en måte med det, sier Jepson.

 Skaper muligheter

Eksempelet viser hvordan digitalisering og teknologi fjerner behovet for fysiske kontorer. Det åpner en ny verden for bedriftsledere, så vel som eiere av bygg. I stedet for å bygge for dagens arbeidssituasjon bør man ta høyde for en arbeidssituasjon i stadig endring.

 –Drømmen er ikke lenger en clean desk i et sterilt kontormiljø i et kjedelig bygg, men heller et storslått stillerom to dager i uken, en dag hjemme, og noen dager hos en kunde, sier Thomas Weeden før han fortsetter: – Utbyggerne må huske at digitalisering og teknologi endrer måten vi jobber på, og hvor vi jobber fra. Skytjenester og kontinuerlig bredbåndstilgang gjør at selve opplevelsen av å arbeide har endret seg.

Jepson er enig at digitalisering har mye av æren for at utviklingen, og fokuserer på de mulighetene dette gir selskapene.
–For smarte bedrifter representerer endringen en mulighet til å skape konkurransefortrinn med kostnadskutt og økt effektivitet. De som ikke tenker langsiktig og fleksibelt, bygger seg inn i satte løsninger uten mulighet til å utvikle den fysiske arbeidsplassen i takt med bedriftens utvikling.

Akershus Eiendom estimerer i dag at fleksible kontorløsninger kun utgjør en prosent av kontorarealet i Oslo, men at potensialet er betydelig høyere. Det norske markedet er altså overmodent for nye måter å jobbe på som både gjør ansatte og bedriftseiere mer fornøyde.

Faktaboks:

  • Ni av ti ledere mener at fleksible kontorløsninger er viktig for at selskapet kan vokse
  • Ni av ti ledere mener at fleksible kontorløsninger styrker konkurransekraften
  • Åtte av ti mener at det øker produktiviteten
  • Åtte av ti mener det gjør det enklere å tiltrekke seg kloke hoder
  • Åtte av ti mener det gjør dem mer lønnsomme

Kilde: International Workplace Group (IWG), Spørreundersøkelse blant 18.000 ansatte fra 96 selskaper.