KLP Eiendom har signert ny kontrakt og beholder en viktig leietaker i Vika. Helly Hansen vil  fortsette å leie i Munkedamsveien 35. Avtalen er reforhandlet og KLP har inngått en ny avtale for 10 nye år på totalt 4.360 kvadratmeter, der Helly Hansen vil ta i bruk 5., 6. og 7. etasje og lokalene vil stå klare cirka 1 november 2018. I påvente av nyoppussede lokaler vil de flytte deler av driften til Lysaker Torg 45.

–Vi er glade for at kontrakten er i havn og gleder oss til å ta i bruk våre nye lokaler. Vi har opplevd KLP som smidige og løsningsorienterte i denne prosessen, og gleder oss til de nye lokalene vil være klare til vi starter innsalget av neste års høst/vinterkolleksjon i Q4 2018, sier Wilhelm Matheson, CFO i Helly Hansen.

Helly Hansen har benyttet Grape Architects, og Thomas Frogner fra Malling & Co var leietakerrådgiver i prosessen.

En god leietaker

KLP Eiendom etablerer en ny personalrestaurant i eiendommen for å imøtekomme leietakernes ønsker, den vil stå ferdig mars 2019.

– Vi er meget godt fornøyd med å få på plass en utvidet og forlenget avtale med Helly Hansen. Helly Hansen er en god leietaker med et sterkt merkevarenavn, som vi setter pris på å samarbeide med videre, sier Øyvind Oxholm Meisingset, utleiesjef i KLP Eiendom.