I mars 2020 flytter 520 ansatte i Statens vegvesen til Fyrstikkalleen 1, på Helsfyr. Thomas Bagn, partner og rådgiver i Malling & Co Næringsmegling, har hatt ansvaret for utleien og forstår godt at lokalene er ettertraktede.

– Dette er et veldig spennende prosjekt, og Helsfyr har en av de beste beliggenhetene i randsonen når det kommer til offentlig kommunikasjon. Det er naturlig å ville flytte til et slikt knutepunkt, sier han.

Bang fremhever at selve eiendommen byr på de beste løsningene.

– Lokalene er meget fleksible, og løser behovet til Statens vegvesen på en god måte. I tillegg er det lagt opp til et suverent tilbud av servicefunksjoner for prosjektet. Når det kommer til kvalitet og konsept, er dette en eiendom for fremtiden, sier han.

Statens vegvesen skal holde hus i 11.000 av de nesten 40.000 kvadratmeterne i nybygget Fyrstikkalleen 1. I tillegg leier de rundt 1.500 kvadratmeter i nabobygget Fyrstikkalleen 3. Dette skal de blant annet innrede med spesialfunksjoner som laboratorium.

– Byggene skal sammenkobles under bakken på en slik måte at det oppleves som ett bygg. I tillegg til å tilpasse spesialfunksjonene jobber vi nå sammen med Statens vegvesen for å tilpasse lokalene til aktivitetsbaserte arbeidsplassløsninger, avslutter han.