– Vi gleder oss til å ønske Skatteetatens ansatte velkommen til nytt bygg i kunnskapsaksen på Elgeseter. Planleggingen og oppføringen av nybygget i Holtermannsveg er et stort prosjekt for Entra og viktig for byutviklingen i denne bydelen. Vi vil med dette igangsette det første av tre byggetrinn på tomten. Prosjektet vil bidra til og vitaliserer innfartsåren til Trondheim, og til yrende liv og enda bedre miljø for studenter og ansatte i dette området, sier, Stine Hostad, leder for Entra i Trondheim.

Skatteetaten har signert en tiårig leiekontrakt for minimum 5.000 kvadratmeter i et planlagt Entra-nybygg i Holtermanns veg 1–13 i Trondheim.

– Vi flytter neste høst fordi leiekontrakten der vi er nå utløper. I løpet av de siste årene har vi også spredd aktiviteten vår til to andre kontor, SUA (Servicesenter for utenlandske arbeidstakere) i Statens Hus og a-krimsenteret på Brattøra. Nå ønsker vi å samle all aktivitet i de nye lokalene i Holtermanns vegen, sier Rune Langsø Johansen, fungernede regiondirektør, for Skatteetaten, Skatt Midt-Norge.

Miljøbygg

Første byggetrinn er planlagt ferdigstilt ved årsskiftet 2019/2020. Den nye kontorbygningen vil bli på 11.000 kvadratmeter, hvor 53 prosent er utleid på forhånd. Byggingen vil starte i andre kvartal 2018 med en byggeperiode på 1,5 år, og de ønsker å oppnå miljøsertifiseringen Breeam- NOR Excellent.

– Prosjektet består av tre sammenhengende nybygg på henholdsvis fem, syv og ni etasjer som sammen skaper en variert bygningskropp og spennende byrom. Utearealene som vil omgi bygget vil gi besøkende hyggelige møteplasser og oppholdssteder. Førsteetasjene vil henvende seg til gateplan, forklarer hun.

Tomten er totalt regulert til 48.000 kvadratmeter, og de neste byggetrinnene er på henholdsvis 16.000 og 20.000 kvadratmeter.

Blir hos Entra

Skatteetaten er leietaker av Entra i dag, og skal flytte fra Kongens gate 87 i Trondheim når det nye bygget er ferdigstilt.

– Skatteetaten vil flytte fra Entras eiendom i Kongens gate 87, og vi jobber allerede med en ny strategi for denne eiendommen, den vil være i tråd med Trondheim kommunes fortettingspolitikk, sier Hostad.

– Etter en samlet vurdering mener vi at Entra ga det beste tilbudet. Lokalene i Holtermannsvegen er godt tilpasset våre behov, med gjennomgående høy kvalitet i leveransen. Arealene åpner for stor grad av fremtidig fleksibilitet i planløsning, og fremstår fysisk som godt tilrettelagt for utskilling eller innlemming av areal ved behov. Entra er også, etter en totalvurdering, mer økonomisk fordelaktig enn de konkurrerende tilbud. Lokalene er blant de mest arealeffektive i konkurransen, og løser Skatteetatens romprogram på en god måte på relativt sett få kvadratmeter, sier Johansen, og avslutter: – Skatteetaten ønsker å takke alle deltakere for det arbeid som er nedlagt i forbindelse med konkurransen. Vi har mottatt gode og gjennomarbeidede tilbud, og har satt pris på utviklende samarbeid i konkurransens anledning.