Er du en fersk gründer? Du brenner for en fantastisk idé, får tak i noen kloke hoder og starter entusiastisk opp.  Det er umulig å vite hvor bedriften er om fem år, og du vet at kontoret vil bli en base heller enn et fast arbeidssted, for digitaliserte oppgaver kan utføres hvor som helst. Hva gjør du da når du blir tilbudt en standard leiekontrakt?

Arbeidslivet er i rask endring, tilbyderne i kontormarkedet må tilrettelegge for nye måter å jobbe på og nye typer leietakere. Tilbudet til småbedrifter og andre virksomheter med stort behov for fleksibilitet er i dag svært begrenset, selv om etterspørselen er voksende. Disse bedriftene ønsker fleksibilitet på alle områder – også når det gjelder leiekontraktens lengde. Og fleksibiliteten er de villige til å betale for i form av høyere kvadratmeterpris.

Kontorfellesskap

I Vika Atrium samkjører gårdeier kontorarealer med hotell, konferansesenter, restaurant, treningssenter og et felles atrium. Det innebærer stordriftsfordeler for alle parter. I Vika Atrium har vi i Ramsøskar innredet med kontorer av varierende størrelse. Med fleksible vegger blir det mulig for leietakerne å utvide eller nedskalere virksomheten etter behov. To store sosiale soner og et antall små møterom vil stå til felles disposisjon. Målet er å tilby så stor fleksibilitet som mulig, noe som selvsagt innebærer at leiekontraktene også må være fleksible, og kortere enn det som har vært vanlig praksis, slik at de kan tilpasses vekslende krav og forventninger.

Arealutnyttelsen er god, og for å gi best mulig akustikk er veggene kledd med lydabsorberende filt. Tavlen som dekker hele bakveggen gjør at man får et dynamisk og multifunksjonelt arbeidsrom som også egner seg godt for ideutveksling, workshop eller andre utviklingsaktiviteter.

Merverdi for leietakerne

Kjernen i det nye konseptet er at lokalet deles opp i cellekontorer av ønsket størrelse med fleksible vegger. I tillegg tilpassede og effektive «celler» kan leietakerne benytte felles møterom, sosiale soner og om ønskelig også konferansesaler. Konferansevert, serveringstilbud, tekniske tjenester, renholdstjenester og parkering er tilgjengelig og sikrer at de små bedriftene kan bruke all sin energi på egen kjernevirksomhet. Er det behov for hotellrom til besøkende, finnes også det i umiddelbar nærhet. Sist, men ikke minst: Samlokalisering med andre virksomheter er faglig stimulerende og gir i beste fall mulighet for krysspollinering. Allerede i 2014 skrev Harvard Business Review i positive vendinger om Silicon Valley og ”.. the tight correlation between personal interactions, performance and innovation”, som det legges til rette for i Vika Atrium.

Felles møterom av ulik størrelse er tilgjengelig for samhandling og møter. Tavle og skjerm er integrert, noe som reduserer plassbehovet. Lampeskjermen er laget av lydabsorberende filt, og knappene på veggen tjener både som dekor og garderobe.

Merverdi for utleier

Samkjøring av hotell, konferansesenter og kontorvirksomhet genererer mer aktivitet og trafikk i lokalene, og ressursene i konferanseavdeling, kjøkken og servicefunksjoner får høyere utnyttelse. Minst like viktig er det at konseptets innebygde fleksibilitet og alt-på-ett-sted-filosofi gir Thon-Gruppens mange konkurransefortrinn: Leietakeren nyter godt av maksimal fleksibilitet og har tilgang til et bredt spekter av tjenester der alt er lagt til rette for effektivitet. Konseptet er, kort oppsummert, tilpasset et arbeidsliv med høy dynamikk og sterk endring.