– Entra og Enova deler et sterkt engasjement for å bekjempe klimaendringer, og i denne sammenheng er Enova en viktig rådgiver og partner. Powerhouse Brattørkaia er et pionerprosjekt når det gjelder teknologi, energieffektivitet og produksjon av grønn energi, og vi gleder oss til å ønske Enova velkommen til dette ambisiøse og innovative næringsbygget, sier administrerende direktør i Entra, Arve Regland.

Powerhouse Brattørkaia, som er tegnet av arkitektfirmaet Snøhetta, får et usedvanlig lavt energiforbruk, og utnytter sol og sjøvann til oppvarming og kjøling. Bygget vil dekkes med 3.000 kvadratmeter solceller og gjennom dem produsere rundt 500.000 kWh fornybar energi hvert år. Dette er mer enn dobbelt så mye som bygget selv forbruker til varme, kjøling, ventilasjon og belysning, og medfører at bygget har et positivt energiregnskap over livsløpet inkludert all energi som går med til byggeprosess, materialer og avhending. Prosjektet tar sikte på miljøklassifisering BREEAM-NOR Outstanding og energiklasse A. Bygget har tidligere fått støtte fra Enova.

 Byggingen er godt i gang
Byggeprosjektet ble startet i 2017 og ferdigstilles våren 2019. Bygget blir på 18 200 kvadratmeter og er nå 64 prosent utleid. Andre leietakere er blant annet Skanska, Teekay og Sopra Steria.

 

(Visited 484 times, 1 visits today)