Telenor og Wireless Trondheim står bak det nye kraftsenteret med mål om å øke innovasjon, ny nasjonal kompetansebygging og styrke konkurranseevnen blant norske entreprenører.

– For akkurat ett år siden lanserte vi Telenor-NTNU AI-Lab og det er en glede å nå åpne et nytt teknologisk kraftsenter i Trondheim. IoT ProtoLab skal være et eksperimentelt senter for forskning og innovasjon innen tingenes internett. IoT gjør at data om våre fysiske omgivelser blir tilgjengelig i stort monn, og det skaper fantastiske muligheter for forskning og utvikling innen kunstig intelligens. De to labene i Trondheim vil styrkes av hverandre, og er et bidrag til digital industribygging i Norge, sier Sigve Brekke, konsernsjef i Telenor.

Testmiljø etablert i hele byen

Den nye laben skal benytte seg av et IoT-testmiljø som Wireless Trondheim har aktivert i hele byen og som er koblet opp til Telenor Groups initiativ, Start IoT. Her får brukere tilgang til utstyr, utviklerportal og et eksperimentelt nettverk LPWA nett (for eksempel NB-IoT), som muliggjør pilotering og utvikling av prototyper uten større kostnader. I oktober åpner Telenor Norge et landsdekkende nett for tingene i 4G nettet via teknologistandardene NB-IoT og LTE-M.

Sentrene for tingenes internett og kunstig intelligens er etablert som del av Telenors satsing for å bidra til Norges digitale fremtid og stimulere til økt innovasjon og ny kompetanseutvikling. IoT ProtoLab ligger på FAKTRY, et nyetablert fellesskap for ambisiøse gründere som utvikler fysiske produkt på Sluppen i Trondheim. På laben skal et titalls startups jobbe med alt fra helsetjenester og droner til smarte byer. Smart Cylinders, Sevendof og Mode Sensors er tre av selskapene som benytter seg av det nye tilbudet.

Eksperimentere, teste og utvikle nye løsninger
– Formålet med IoT ProtoLab er å legge til rette for at studenter, gründere og etablert industri sammen skal kunne eksperimentere, teste og utvikle nye løsninger ved hjelp av neste generasjons IoT-teknologier, sier Thomas Ulleberg, daglig leder for Wireless Trondheim, som har den daglige driften av IoT ProtoLab.

IoT tjenester utviklet på IoT Protolab vil generere store datasett som er av interesse for arbeidet ved Telenor-NTNU AI-Lab. I tillegg til å utveksle data, vil den nye laben gi muligheter for å dele erfaringer og samarbeide om nye og eksisterende prosjekter med Telenor-NTNU AI-Lab.

– Vi ser allerede at Telenor-NTNU AI-Lab løser viktige problemstillinger for samfunnet ved hjelp av maskinlæring. IoT Protolab vil sette ytterligere fart på kunnskapsproduksjonen gjennom å bidra med verdifulle data inn til AI-Laben. Den vil også øke antall innovasjoner som når ut til markedet gjennom å være en viktig samarbeidsarena hvor kunnskap møter entreprenørskap, sier Gunnar Bovim, rektor ved NTNU.

 

 

(Visited 718 times, 1 visits today)