– Dette skal bli et prosjekt med fremtidsrettede løsninger for arbeidsplasser, der det vektlegges fleksibilitet, gode servicefunksjoner og spennende konsepter på bygulvet med gode oppholdsrom for de som arbeider og ferdes her, forteller Jon Kaasa, utviklingsdirektør i Eiendomsspar som er eier og utvikler av tomten.

Prosjektet skal være en ledestjerne med tanke på å skape fremtidsrettede arbeidsmiljøer og arbeidsplasser med miks av firmaer fra start-ups til mer tradisjonelle. Samtidig legges høye miljøambisjoner til grunn. Tomten, med adresse Urtegata 9, er på 7,8 mål og har et potensial på opp mot 39.000 kvadratmeter BRA.

Nylig vant arkitektene i A-lab et parallelloppdrag for kvartalet.

Fokus på næringsbygg og fremtidens arbeidsplasser har lenge stått sentralt i A-labs arbeid. Samtidig satser de nå spesielt på handel, retail og førsteetasjer i en nyopprettet avdeling,

– Vi ser at de mest attraktive byrommene er de som klarer å skape glidende overganger mellom ulike typer arbeidsplasser, næringsarealer, serveringstilbud, byrom og rekreasjonsområder. Denne tilnærmingen har vært sentral i konseptet for Urtegata, hvor arbeidet startet på bygulvet med å definere torg, møteplasser og aktive fasader, sier daglig leder i A-lab, Geir Haaversen.