Vårt hovedinntrykk er todelt:

1. Fargene kommer tilbake. For det meste er det snakk om naturnære, avstemte farger.

2. Naturlige materialer vinner frem, og det samme gjør overflater med tydelig struktur. Godt design skal både synes og føles. Driverne er hensynet til bærekraft, varighet og sunne arbeidsmiljøer.

Denne trenden kommer sannsynligvis som en reaksjon på at aktivitetsbaserte arbeidsplasser, free seating og clean desk skaper kontormiljøer som kan oppleves som sterile, upersonlige og pregløse. Dette forsterkes av at vi i så sterk grad lever våre liv gjennom teknologi og skjermer – både på jobb og privat. Behovet for komfort, variasjon og personlig preg vokser derfor frem.

Vi ser at møblene utvikler seg i takt med endringene i kontorhverdagen. Vegger, dører og fysiske skiller deler ikke lenger opp lokalene og forteller hva et rom brukes til. Da må møbler og belysning ta over og understøtte formål og bruksmåte. Dette kommer til uttrykk på flere måter:

1. Utvalget av «akustiske» møbler er bredt. Vi ser stoler og sofaer utført i lyddempende materialer og med et design som omslutter personene som sitter i dem. Slike møbler virker i seg selv lyddempende i et stort lokale.

2. Flere tilbyr standardiserte ”rom-i-rommet”-løsninger. Frittstående nisjer og rom, både åpne og lydtette, kan brukes som stillerom eller små møterom i et større lokale.

3. Det er stort spenn i møbler for teamarbeid og co-working. Her ser vi alt fra smarte team-bord til mer komfortable møbler og innredning for kreative rom og soner.

Også innen belysning ser vi dreiningen mot lunhet, struktur og stofflighet i materialene. Mye av den generelle belysningen felles nå inn i himlingen og gir jevnt, flatt lys i hele lokalet. Punkt- og dekorbelysningen blir derfor viktig både for å signalisere formålet med en sone og for å skape trivelige og innbydende miljøer.

Måten arbeidsplasser organiseres på er i endring. Aktivitetsbaserte arbeidsplasser og free seating er blitt normen. Stockholmsmessen 2018 gir tydelige signaler og underbygger at vi som fagpersoner skal skape omgivelser som både er effektive arbeidsplasser og gode lokaler for mennesker å jobbe og leve i.