Den såkalte curling-generasjonen stiller med høye forventninger til hva de skal få ut av arbeidslivet. Det store spørsmålet er: Hvordan mener denne generasjonen at fremtidens kontorlokaler bør utformes? Hva må til for at unge engasjerte talenter skal få lyst til å jobbe i bedriften din?

Digitalt innfødte kjenner ikke verden slik den var uten tekniske dingser av alle slag. De har lært seg arbeidsvaner som eldre generasjoner ikke er fortrolige med, ja, kanskje til og med misliker. Så godt som alle arbeidsgivere mener det er en selvfølge å ligge i front mht. teknologi, men det er ikke alle som erkjenner behovet for å integrere teknologien i et fysisk arbeidsmiljø som stemmer med nye generasjoners krav til arbeidsmiljøet.

Unge medarbeidere er vant til å henge med venner, og på jobben vil de henge med kolleger. De søker tilhørighet og fellesskap i et naturlig og uhøytidelig miljø der samarbeid, sparring og ideutveksling først og fremst skjer på uformelle arenaer, ikke i statiske møterom. De ønsker seg ikke en kontorplass, men en åpen og fremoverlent kultur som de har lyst å bli del av. Fleksibilitet og frie rammer er viktig. Lenestoler og myke sofaer tiltaler dem mer enn møtebord og fast struktur.  Skal fremtidens medarbeidere trives, må lokalene samsvare med deres forventninger.

Jeg har tidligere tatt til orde for at vi ved innredning av kontorlokaler for denne aldersgruppen bør tenke i samme baner som når vi innreder gutte- og jenterom: Spillkonsollen bør være en selvfølge i pausearealet. Møtebordet kan med fordel kombineres med for eksempel bordtennisbord. Det er forskjell på jobb og privatliv, men for yngre medarbeidere er grensene flytende.  Vi kan le av lekeplass-metaforen, men samtidig fascineres vi av den nye generasjonens måte å arbeide på.

Enten vi liker det eller ikke er iscenesettelse av egen person er en side av det urbane livet. Lokalene må ta seg godt ut i sosiale medier slik at medarbeideren kan være stolt av arbeidsplassen sin.  Lønn er ikke det eneste konkurransefortrinnet i kampen om arbeidskraften. Skal du som arbeidsgiver tiltrekke deg unge talenter, må du forstå yngre generasjoners koder, implementere dem i det fysiske miljøet og leve opp til dem. Det er først da du kan dra nytte av talentet deres.