Med 97,2 prosent utleiegrad i utgangen av 2017, er Anders Solaas, direktør for utleie og eiendomsutvikling i Entra, svært fornøyd med fjoråret.

– Leiemarkedet har vært meget bra for oss i 2017. Vi ferdigstilte både Sundtkvartalet i Oslo og Media City Bergen i løpet av året. Som man kan se av utleiegraden ved utgangen av 2017 har vi klart å treffe veldig bra i markedet og fått leid ut det aller meste, sier han.

Rett før jul fornyet Via Egencia leiekontrakten i Cort Adelers gate 30 i Oslo. Arealet er på 4.120 kvadratmeter, og kontrakten går ut i september 2022. Kontordelen i bygget er nå 85 prosent utleid.

– Cort Adelers gate 30 er en meget god lokasjon hvor vi gjør en del investeringer for at det skal bli et attraktivt produkt. Det er veldig hyggelig at Via Egencia tydeligvis verdsetter de grepene vi gjør og velger å bli hos Entra, sier Solaas.

Norconsult har også utvidet sin leiekontrakt med 1.950 kvadratmeter i bygg 3 på Kjørbo i Sandvika. Leiekontrakten går ut i 2028.

– Markedet fra Lysaker og utover er fortsatt preget av en del ledighet og stor konkurranse. Vi er derfor ekstra fornøyde med at vi i Entra er så godt som full​t utleid i hele Sandvika. På Kjørbo er det nå ingen ledighet, påpeker utleiedirektøren.

– Vi gleder oss over den store andelen av kunder som velger å fornye kontraktene med Entra. Et godt eksempel er Via Egencia og Norconsult. To gode kunder som har vært lenge hos Entra og som velger å bli med videre. Vi håper og tror at årsaken ligger i det daglige arbeidet vi gjør i hele organisasjonen for å gi våre kunder og deres medarbeidere en best mulig arbeidshverdag. Her er vi sterke, men skal bli enda bedre. Som kunde av Entra skal du føle at du mister mye hvis du flytter ut, avslutter han.

 

 

(Visited 348 times, 1 visits today)