Oslo kommune vil at det skal bygges mer rundt kollektivknutepunktet Skøyen, og eiendomsutviklerne er klare med det ene storprosjektet etter det andre. I forslaget til områderegulering for Skøyen ble det lagt opp til 8400 nye boliger i Skøyen-området. Det legges også opp til næringsutbygging på opptil 16 etasjer rundt jernbanestasjonen. Båtopplaget skal byttes med boliger, næring og parkområder med god tilgang til sjøen. Det skal også komme flere parker og torg sentralt på Skøyen.

Bolig og næring

Et prosjekt som allerede har fått klarsignal er Møller Eiendoms planer for Harbitz Torg i Harbitzalléen på Skøyen. Hafslund Nett har allerede tegnet leiekontrakt for deler av bygget som skal stå ferdig høsten 2019. Næringsprosjektet i Harbitzalléen 3-7 får et areal på 30 000 kvadratmeter. Det nye kontorbygget har ambisjoner om å oppnå miljøklassifiseringen BREEAM NOR Excellent. I tillegg bygger Møller Eiendom boliger sammen med Profier på Harbitz Torg.

Også Anders Buchardt og Arthur Strand har planer i Harbitzalléen. Deres selskap Monolith Properties ønsker å bygge ca. 40.000 kvadratmeter BRA, med en 80/20 fordeling på bolig og næring i Harbitzalléen 2-12, rett ved Skøyen stasjon.

Schage Gruppen var blant eiendomsaktørene som måtte stanse utviklingen av sitt planlagte kontorbygg på 12 etasjer i Drammensveien 145-147 i begynnelsen av 2015. Daværende byråd Bård Folke Fredriksen ville ha et større byplangrep for Skøyen, og en rekke prosjekter ble satt på hold. Men i våres ble den nye reguleringsplanen vedtatt av bystyret. Det totale arealet blir på 26 000 kvadratmeter inkludert parkering under bakken. Nå jobbes det med å få på plass leieavtaler.

På litt lengre sikt kan det bli bygd et nytt, større og moderne kontorbygg i Drammensveien 144. KLP Eiendom er i startgropen med et utviklingsprosjekt på eiendommen som kan innebære et nytt bygg med utadrettede virksomheter langs Drammensveien. KLP Eiendom har imidlertid uttalt til Estate Nyheter at det er veldig prematurt, og at en planforhåndskonferanse om saken er bare en tidlig prat med kommunen om muligheter for eiendommen.

Lilleakerbyen

På Lysaker er Mustad Eiendom i gang med å utvikle en ny bydel. Mustad-sjef Olav Line har startet jobben med å vrake navnet Lysakerbyen. I stedet skal området kalles Lilleakerbyen, blant annet fordi han mener Mustad Eiendom har størst forankring på Lilleaker.

– Det er et navn som er vårt, uttalte han nylig til Akersposten om Lilleaker.

Mustad Eiendom eier 330 000 kvadratmeter med næringsareal, blant annet kjøpesenteret CC Vest. Der har han hyret inn arkitekter for å tegne et nytt senter med mer uterom. Målet er å få mer av folkelivet ut av bygget. Mustad Eiendom vil ha flere serveringssteder på Lilleaker og flere hyggelige steder å være.

Mustad Eiendom er i full gang med en omfattende boligutvikling i Lilleakerbyen. Selskapet er allerede i gang med byggingen av 200 leiligheter i prosjektet Lilleaker Vest. Alle boligene er solgt og de første flytter inn i 2019.

Mustad Eiendom vil trolig bruke rundt ti år på å bygge i Lilleakerbyen, og målet er å skape en urban bydel med en god miks mellom næring og bolig og attraktive uterom.