Thommessen flytter dermed bare noen hundre meter fra Haakon VIIs gate 10 i Vika til Ruseløkkveien 26, hvor House of Oslo er i dag. Storebrand og Aspelin Ramm skal rive House of Oslo og utvikle 41 000 kvadratmeter i to tårn som skal erstatte dagens bygningsmasse. Det skal også utvikles handelsarealer og mat og drikke på 13 500 kvadratmeter.

Advokatfirmaet Thommessen skal leie er på 8000 kvadratmeter i det sydlige «tårnet», som totalt er på 16 000 kvadratmeter, i det nye Via-bygget. Målet er å tiltrekke seg flere kompetansebedrifter til det nye VIA-bygget.

Prosjektsjef for kommersiell utvikling i Aspelin Ramm og markedsansvarlig for VIA-prosjektet Anders Ombudstvedt mener avtalen er viktig for VIA fordi den første leieavtalen i det nye komplekset er «med en av de alle mest respekterte og krevende aktørene i Oslo».

VIA-prosjektet er det største nybyggprosjektet i CBD-området på mange år, og Truls Nergaard i Storebrand Eiendom har tidligere uttalt at det nye bygget skal bli et grønt bygg med helhetlig miljøfokus. Ifølge Storebrand Eiendom og Aspelin Ramm skal VIA skal være et forbildeprosjekt for effektiv energihåndtering og bærekraftige løsninger i valg av materialer, teknikk og utforming. «Bygget er konstruert for lavest mulig miljøbelastning og en effektiv arealutnyttelse. Byggets beliggenhet gjør det forsvarlig å rive for å bygge nytt; beliggenheten nær T-bane, tog, Flytog og lokale-/regionale bussruter tilsier at plassen utnyttes godt», skriver partnerne i en melding.