«Lave leiepriser og kort vei til sentrum». Det var overskriften i en artikkel tidligere i år i NæringsEiendom som tok for seg hvorfor stadig flere leietakere vurderer å flytte til Helsfyr. Med fire til fem minutters T-banetur til Oslo S og flere kollektivmuligheter, har Bryn-Helsfyr-området seilt opp som et reelt alternativ til stadig høyere leiepriser i Oslo sentrum. Det planlegges nå flere nye kontorbygg på Helsfyr, noe som samtidig gir flere store leietakere valgmuligheter.

Leier i nybygg

De gunstige leieprisene i et topp moderne nybygg var blant grunnen til at Omsorgsbygg velger å flytte fra Solli Plass til Helsfyr. I Grenseveien 80 utvikler Bunde Eiendom kontorbygget Helsfyr Puls, og Omsorgsbygg Oslo KF skal leie bygget i ti år fremover, med mulighet for fem pluss fem års forlengelse. Planen er å flytte inn i nybygget i desember 2018.

Omsorgsbygg betaler en husleie på 1999 kroner per kvadratmeter for kontorarealet i det helt nye bygget. Prisen for lager/arkiv/garderober er 1000 kroner kvadratmeteren. Samtidig er felleskostnadene er stipulert til lave 215 kroner per kvadratmeter.

Grenseveien 80 blir på 8000 kvadratmeter fordelt over syv plan. Omsorgsbygg skal leie 6479 kvadratmeter fordelt på fem etasjer.

Fyrstikkalléen

Et annet planlagt nybygg som får offentlige leietakere, er Fyrstikkalléen 1-3 på Helsfyr. Sommeren 2015 kjøpte det JB Ugland Eiendom-kontrollerte selskapet Fyrstikk Holding eiendommen. Planen var å sette opp et nybygg på til sammen 39 000 kvadratmeter med energiklasse A og Miljøklassifiseringen BREEAM Excellent.

Etter å ha vært på søk en god stund har Arbeids- og velferdsdirektoratet signert en leieavtale på totalt 20 600 kvadratmeter i Fyrstikkalléen 1. Direktoratet flytter inn i 2020. Da Statsbygg søkte lokaler for Arbeids- og velferdsdirektoratet, ble det bedt om fleksible lokaler med «nøktern, moderne standard». Ifølge Statsbygg var det ønskelig med god arealutnyttelse og det stilles krav til energieffektivitet og Universell utforming. Fyrstikkalléen 1 scoret høyt på alle krav og leiekontrakten bidrar til at byggingen settes i gang.

Siden har Statens lånekasse for utdanning også tegnet leiekontrakt i bygget. Lånekassen flytter fra Økern til Helsfyr og skal leie 4200 kvadratmeter i Fyrstikkalléen 1.

Fyrstikkalléen 1 består av tre nye, sammenvevde kontorbygg med innholdsrike, fremtidsrettede fellesarealer. Lånekassen og Arbeids- og velferdsdirektoratet skal bruke til sammen to av de tre byggene. Ifølge JB Ugland Eiendom er det fortsatt ledige lokaler til nye leietakere i ett énbruker-bygg eller deler av det gjenstående nybygget.

Malling & Co har utleieoppdraget for eiendommen. De markedsfører fra 5000 til 11 200 kvadratmeter kontorareal i bygget, som karakteriseres som med ekstrem fleksibilitet.

Bygger i tre

Like ved Valle Hovin er NCC Property Development i gang med byggingen av massivtrebygget Valle Wood. Bygget er første byggetrinn i et stort kontor- og servicebyggprosjekt på 60 000 kvadratmeter. Valle Wood blir Norges største næringsbygg i massivtre, og får et areal på 6700 kvadratmeter.

– Valle Wood vil ha nasjonal betydning og er et sentralt prosjekt. Ikke bare for Oslo, men for hele landet. Dette vil være banebrytende og kan sette agendaen for andre utbyggere og entreprenører, uttalte Thomas Orskaug på et frokostmøte om bruken av massivtre i næringsbygg.

Han er en av landets fremste tre-eksperter og mener det er på tide at Oslo får høyhus i tre.

Massivtre er ifølge NCC Property Development en klimavennlig byggemetode som sparer miljøet ved reduserte utslipp, raskere oppføring og mer miljøvennlig drift. Med svært lite vedlikeholdsbehov ved bruk av tre, blir det også store innsparinger for både utbygger og leietaker.

– Det vedlikeholdsmessige aspektet rundt bruken av tre er lite diskutert. Faktum og erfaringene fra eksisterende prosjekter er at man har ekstremt lite vedlikehold med bærende trekonstruksjoner og synlige treoverflater, sa Orskaug videre.