Tidstyver legger beslag på mye arbeidstid i norske virksomheter. I gjennomsnitt dreier det seg om èn arbeidstime per virkedag per medarbeider (Company Pulse 2013). I flere organisasjoner er problemet betydelig større, og i mange tilfeller ville faktisk «sekstimersdagen» vært mer enn lang nok, dersom tidstyvene ble stoppet.

Det sies at kunnskapsmedarbeidere er bedriftens viktigste ressurs, og det er utvilsomt riktig, men arbeidstakere er også virksomhetens desidert dyreste ressurs i form av lønn og andre personalkostnader. Derfor er tidstyver svært kostbart for bedriftene.

Du blir kanskje ikke overrasket, men ledere med personalansvar er faktisk den gruppen som er mest plaget av dem. Som en følge av dette blir deres arbeidsdager ofte lange, og det må jobbes mye på kveldstid og i helger for å blir à jour. Dette kan se ut som personlige utfordringer som den enkelte må håndtere på individuell basis.

Imidlertid er det en klar sammenheng mellom medarbeidernes tidstyver og lav produktivitet i organisasjoner. For mange ledere bidrar tidstyvene til de blir stresset og lite tilgjengelige for sine medarbeidere, og at det blir mindre tid til å utøve god personalledelse, noe som kan være ganske alvorlig for virksomheten.

Arbeidsdagens versting

Lite effektive møter, avbrytende kommunikasjonsformer og IT-problemer, er de største tidstyvene i relasjon til arbeidsmønsteret i norske store og mellomstore virksomheter. Men også dårlig tilgjengelighet til hverandre, reisevirksomhet og manglende tilgang til ledige møterom er betydelige tidstyver i mange organisasjoner. Særlig har ledere problemer med sin tilgjengelighet, og de som reiser på jobb stamper i pendlerkøer som aldri før. Dette er svært kostbart både for samfunn og arbeidsliv, og dessuten blir det mindre tid til overs for medarbeiderne.

Møter og reisevirksomhet har ofte en nær sammenheng. På tross av at nesten alle medarbeidere har bærbar PC med kamera og smart-telefon, brukes i snitt 80 prosent av møtetiden «ansikt til ansikt», og hvert enkelt møte varer i gjennomsnitt 1,5 time. Dette er noen gjennomsnittstall for det norske arbeidslivet, men gjennomsnittstall er opplagt lite verdt for den enkelte bedrift og leder, som heller trenger fakta om situasjonen i sin egen organisasjon.

Kan tidstyvene stoppes?

Det er selvsagt mulig å stoppe tidstyvene og få frigjort tid. Færre av disse vil øke produktiviteten. Dessuten er det ofte slik at effektive arbeidsdager også øker arbeidsgleden. Fordi medarbeidere har forskjellige arbeidsdager finnes ingen fasit for hva som er tidstyvene i den enkelte organisasjon. Bedriftsledelsen må derfor identifisere tidstyvene, og lage en plan for hva som kan gjøres for å redusere og fjerne de største. Dette er lederne også tjent med, ettersom ledere er den gruppen som er mest plaget av dem – gjerne en konsekvens av ledernes dobbeltrolle som leder og medarbeider.

Lederne er gjerne bedriftens dyreste ressurs og derfor er det spesielt lønnsomt å fange deres tidstyver. Imidlertid er tidstyvene i arbeidsdagen noe ganske annet enn hva vi tenker på som «tyver». Disse kan nemlig være deg selv og dine kolleger, men det kan også skyldes rammebetingelser i form av dårlige eller lite brukervennlige IT-systemer og arbeidslokaler, eller en kombinasjon av dårlige vilkår og utnyttelse/bruk.