Det var mange som ble overrasket da advokatfirmaet Wikborg Rein offentliggjorde at de skulle flytte fra Kronprinsesse Märthas plass 1.

Firmaet har hatt tilhold i bygget – som bærer navnet Solplassen – helt siden 1945.

Det var i sin tid de tre brødrene Tord, Thorolf og Erling Wikborg som oppførte Kronprinsesse Märthas plass 1, og Erling Wikborg var også gründer av nettopp Wikborg Rein.

– Etter å ha kommet på plass i Dronning Mauds gate 11, er vi alle svært fornøyde, sier Ingrid Høstmælingen, partner og leder av eiendomsteamet i Wikborg Rein. 

For den som ikke er lokalkjent, kan det opplyses at relokaliseringen fra gammel til ny adresse er noen få minutter i gangavstand.

Ny identitet
Sammen med eiendomsadvokat Lars Ulleberg Jensen, som tiltrådte som partner i firmaet i januar i år, møter de to Estate Nyheter til en omvisning i de nye lokalene. Eiendommen stod ferdig i 1966, men etter rehabilitering og ombygging fremstår bygget i helt ny drakt.

TRE NYE ETASJER: Dronning Mauds gate 11 har fått tilført tre nye etasjer i forbindelse med ombyggingen, som totalt kom på 270 millioner kroner. Eiendommen er et såkalt U-bygg, ved at det under bakkenivå er koblet samme med nabobygget til venstre. Hele bygningsmassen eies av Vestre Vika DA.

– Alt er nytt. For en yrkesgruppe som bruker mye tid på kontoret, har det vært en velsignelse å flytte inn i lokaler med topp moderne ventilasjonssystem, effektive arealer og gode sosiale møtepunkter. Byggets beskaffenhet innebærer langt større vindusflater, med optimale lysforhold og hyggelig utsikt i alle retninger, sier de to.

Ny er også kunsten på alle veggene. Resepsjonsområdet er sågar preget av et digitalt bilde, som endrer utseende til enhver tid og aldri til det samme.

– Vi trenger ikke å legge skjul på at det var enkelte i den eldre garde som var skeptisk til å flytte fra et bygg hvor vi har hatt tilhold i over 70 år. Men etter flyttingen er all skepsis gjort til skamme. Og som representanter for eiendomsteamet og den yngre generasjonen, synes vi det er stas å være med på å skape en ny identitet for firmaet. Det er også viktig for oss å være i et bygg som er tilpasset digitaliseringen som advokatbransjen nå står overfor, sier Høstmælingen og Ulleberg Jensen.

Tre nye etasjer
Tre nye etasjer er tilført bygget i forbindelse med ombyggingen, som innebærer at Dronning Mauds gate 11 har gått fra åtte etasjer til elleve etasjer. Dette er gjort ved at den inntrukne 8. etasjen ble revet og bygget opp igjen med etasjene ni, ti og elleve som nye bygningsvolumer. Hele prosjektet er på 11.400 kvadratmeter, der de nye volumene utgjør 2.600 kvadratmeter.

Wikborg Rein disponerer etasjene tre til elleve. Det er også gjort et betydelig arbeid med å gjøre lokalene avlytningssikre, og Byantikvaren har fulgt de utvendige arbeidene med argusøyne. Blant annet ble det stilt krav om at den inntrukne 8. etasjen måtte visuelt ivaretas og monteres opp på nytt i ellevte etasje, for å beholde profilen fra oppføringstidspunktet i 1966.

Les også: Nye eiere i Kronprinsesse Märthas plass 1

BREEAM-NOR Very Good
Utbygger er Vestre Vika DA som etter en konkurranse valgte Vedal Entreprenør i en totalentreprise. Denne hadde en verdi på 270 millioner kroner inklusive avgifter. Pilot Arkitekter har vært med i forprosjektfasen. Aase Byggadministrasjon har hatt prosjekt- og byggeledelse for ombyggingen, som startet i september 2015.

Les også: Gigantisk ombyggingsprosjekt

Fra toppen av bygget, som har fått terrassearealer rundt hele, er det utsikt over byen.

WIKBORG-EXIT: Kronprinsesse Märthas plass 1 er tømt for advokater, etter å ha huset advokatfirmaet Wikborg Rein siden 1945. Nylig kjøpte City Finansiering 50 prosent av selskapet som eier bygget.

– Prosjektet ligger an til å få sertifiseringen BREEAM-NOR Very Good. Det er viktig for oss. Det betyr mye å signalisere at vi tar miljøutfordringene på alvor – også i forhold til rekruttering av nye medarbeidere, sier Høstmælingen, mens hun sammen med Ulleberg Jensen skuer ut over sentrumsbebyggelsen for øvrig i Vika.

Wikborg Rein har inngått en leiekontrakt på ti års varighet med forlengelsesrettigheter i Dronning Mauds gate 11.

De nye Wikborg-lokalene rommer totalt 200 mennesker, hvorav 120 er advokater.

(Visited 99 times, 1 visits today)