Mens leiemarkedet i Oslo sentrum strammer seg til og husleiene blir stadig høyere, er det store muligheter til å gjøre leiekupp på Lysaker og Fornebu. Lysaker og Fornebu har tradisjonelt hatt mange leietakere innenfor IT og oljesektoren. Fallet i oljeprisen har imidlertid bidratt til store nedskjæringer i selskapene, noe som gir mange tomme kontorbygg i de to kontorområdene.

14 prosent ledighet

UNION Norsk Næringsmegling opererer med en toppleie på Lysaker på 2200 kroner per kvadratmeter. Lokaler med høy standard leies ut for mellom 1600 og 1800 kroner meteren, mens man kan få kontorlokaler med såkalt moderat standard for 1400 kroner per kvadratmeter. Næringsmegleren anslår at 14 prosent av arealet på Lysaker står ledig. «Leiemarkedet på Lysaker har vært tøft de siste årene, men vi har likevel sett eksempler på at man oppnår gode leienivåer for de beste eiendommene», skriver UNION om leieprisene.

Blant bedrifter som skal inn i topp lokaler på Lysaker, finner vi Nemko, som skal leie 4800 kvadratmeter i Philip Pedersens vei 11. Det er NCC Property Development som skal sette opp bygget, som får et samlet areal på 6300 kvadratmeter.

Lav aktivitet

Ifølge UNION Norsk Næringsmegling er det en kontorledighet på 14,9 prosent på Fornebu. «Det har vært relativt lite aktivitet i området de siste månedene, men Technopolis har inngått noen nye kontrakter i Terminal- og Portalbygget. Blant annet skal Blomqvist Nettauksjon leie 2 800 m2 i Portalbygget, mens Nokia skal leie i Terminalbygget», skrive UNION om leiemarkedet på Fornebu.

Ifølge UNION er toppleien på Fornebu nå 1900 kroner per kvadratmeter. Kontorlokaler med høy standard kan leies for mellom 1300 og 1600 kroner per kvadratmeter, mens lokaler med moderat standard leies ut for 1200 kroner per kvadratmeter. Det er ikke planlagt nybygging av kontorbygg i perioden fra 2017 til 2020.

«Markedet på Lysaker og Fornebu er fortsatt ganske tungt, og kanskje er det symptomatisk at store IT-selskaper som IBM og Microsoft velger sentrumslokasjoner til tross for at ledigheten i vestkorridoren er høy», skriver UNION i sin seneste markedsrapport.

Ned mot 1400 kroner meteren

Næringsmegleren Akershus Eiendom skriver i sin seneste halvårsrapport at det er mellom 12,5 og 17,5 prosent kontorledighet på Lysaker. Leieprisene for topp lokaler anslås til opp mot 2100 kroner per kvadratmeter. Leietakere kan få tak i lokaler med generell høy standard for helt ned mot 1600 kroner kvadratmeteren.

På Fornebu mener Akershus Eiendom at kontorlokaler med topp standard koster opp mot 1950 kroner kvadratmeteren, mens såkalt generell høy standard går for ned mot 1400 kroner per kvadratmeter.

Velges bort

Til tross for de lave leieprisene på Lysaker og Fornebu sammenlignet med andre områder i Oslo, så har leietakere valgt de to kontorområdene bort den seneste tiden. Microsoft flytter fra Lysaker til sentrum i 2019, og flere aktører følger etter. Ifølge Akershus Eiendoms flytteundersøkelse flyttet leietakere fra 26 100 kvadratmeter i Oslo vest til sentrum. Samtidig flyttet leietakere med 8700 kvadratmeter fra sentrum til Oslo vest. «Netto flytteeffekter i Oslo endret karakter i 2016. Mens vi tidligere har sett netto innflytting til Oslo vest, viste vår 2016-undersøkelse en relativt stor utflytting», skriver Akershus Eiendom i flytteundersøkelsen.

Mye å spare

Ifølge UNION Norsk Næringsmegling ligger leieprisene i Oslo sentrum mellom 2300 og 2800 kroner per kvadratmeter for kontorlokaler med høy standard. Dersom en bedrift med 40 ansatte flytter inn i lokaler med vanlig god arealeffektivitet (bruke av rundt 20 kvadratmeter per ansatt), kan man spare opp mot en million kroner ved å flytte fra sentrum til Lysaker og enda mer ved å flytte til Fornebu. Man kan også flytte fra mindre sentrale sentrumslokaler (beliggenhet med lengre vei til kollektivtransport) i sentrum til de beste lokalene med best mikrobeliggenhet på Lysaker og Fornebu, og likevel spare penger på husleien.

(Visited 52 times, 1 visits today)