Adm. direktør Asgeir Solheim i eiendomsselskapet Fabritius forteller om et lagermarked i Oslo, hvor mindre servicebedrifter med lagerbehov presses ut mot byens ytterkanter.

– De seneste ti til femten årene har mange av tomtene innenfor Ring 3 blitt brukt til boligutvikling. Dette har gått på bekostning av de mindre servicebedriftene. Rørleggere og andre virksomheter som trenger kombinasjonslokaler er blitt presset ut av Ring 3, sier adm. direktør Asgeir Solheim i Fabritius.

Han forteller at Fabritius har opplevd stor pågang av denne typen bedrifter som er på jakt etter lokaler.

– Vi har tegnet flere leiekontrakter med denne type virksomheter på Brobekk. Utviklingen i Oslo gjør at det blir vanskeligere for dem å finne lokaler. De må stadig vekk flytte noen kilometer til ut av byen, sier Solheim.

Transformasjon

Han mener det er en naturlig følge av at tomteprisene stiger kraftig. Da blir det mer naturlig at det bygges boliger på tomter som tidligere huset disse lagerbrukerne i det som ofte har vært slitne bygg. Området på Ulven, som Fabritius har solgt til OBOS, er et slikt område hvor det var mange mindre lagerbrukere. Flere gamle kombinasjonsbygg videre oppover i Groruddalen skal også rives for å gjøre plass til nye boligprosjekter.

Gjennom de seneste 20 årene har Oslo vært gjennom en stor transformasjon, hvor arealkrevende virksomheter flyttes ut av byen. Nydalen er en bydel hvor det var svært mange lettindustri- og servicebedrifter med lagerbehov. Men transformasjonen av Nydalen til en moderne bydel med kontorbedrifter og boliger, sendte flere av lagerleietakerne til området fra Ulven og oppover i Groruddalen. Med utviklingen av Hovinbyen vil trolig lagerbrukerne nok en gang flytte lenger ut i byens ytterkanter.

Kombi i nord, lager i sør

Ett av områdene som er i kraftig vekst, er Berger i Sørum kommune. På Berger har Fabritius posisjonert seg og utviklet (og utvikler) kombinasjonslokaler for selskaper som Skanska, OneMed og Nortekstil. Fabritius har også kjøpt tomter i området for videre utvikling.

– Her er det også et større innslag av kontor i lokalene, sier Solheim.

Asgeir Solheim forteller om et logistikkmarked, hvor forskjellige typer lagerbrukere sverger til forskjellige områder.

– Generelt ser vi at sørover er det en del virksomheter som bare vil ha lagerlokaler. Nordover er interessen større for å ha både lager- og kontorfunksjoner, sier Solheim til NæringsEiendom.

Fabritius har en omfattende satsing i den såkalte sørkorridoren. Selskapet har blant annet eiendom i Trollåsen i Oppegård og prosjekter i Moss, Drøbak og Råde.

– Vi bygger blant annet 60 000 kvadratmeter for Europris i Moss, sier Fabritius-sjefen.

Effektivisering

Asgeir Solheim forteller at flere av de norske bedriftene investerer i store sentrallager for å effektivisere virksomheten.

– Bedrifter med lavmarginprodukter må optimalisere driften sin med sentrallager. Vi ser at det påvirker etterspørselen etter store lagerlokaler, sier Solheim.

Han ser også økt etterspørsel etter lager- og logistikklokaler fra virksomheter som driver med netthandel. Netthandel med krav til lynrask levering av varer har stor innvirkning på etterspørselen i Oslo.

– Vi ser at Groruddalen er et veldig attraktivt område for netthandelsaktører. De vil ha hentemuligheter med kort vei til kundene når de skal finne lokaler, sier Solheim.

(Visited 55 times, 1 visits today)