NæringsEiendom har snakket med Kay Tomas Bertheussen, daglig leder i Holovation, som satser på VR- og AR-teknologi for å lære mer om teknologien og hvordan den kan være hensiktsmessig for leietakere.

– Hva er VR?

– Virtual Reality (virtuell virkelighet) handler om å stimulere sansene, slik at brukeren føler at man er et annet sted. I dag stimuleres syn, hørsel og bevegelsessansen. Dette gjøres via et 3D-hodesett, «head mounted display» (HMD) og sanntids 3D-grafikk. Hodesettet sporer brukerens posisjon i et virtuelt miljø, slik at man kan gå rundt og utforske en 3D-modell – akkurat som om man var der. Utvidet virkelighet eller «Augmented Reality» (AR) handler om å legge et informasjonslag oppå virkeligheten. For eksempel at en 3d modell stiger opp fra en plantegning.

– Hvor lang har vi kommet i utviklingen? Og hvor skal vi?

– I 2016 ble moderne VR-teknologi tilgjengelig på forbrukermarkedet for første gang. Teknologien har vært i bruk lenge i næringer som militær, romforskning og simulatortrening. Først i fjor ble teknologien billig nok til at mange kan ta den i bruk. Parallelt med at prisen går ned, går innovasjonen opp og nye løsninger og produkter utvikles og prøves ut.

Selv om det er på markedet i dag, er teknologen enda ikke perfekt. Fremover vil vi se at VR og AR slås sammen. Oppløsningen blir høyere, hodesettene vil bli trådløse, og vi får sensorer som kan spore mer og flere bevegelser.

– Hvordan kan og bør VR benyttes? 

– VR kan benyttes overalt hvor vi bruker 3D-grafikk i dag. Det egner seg godt til simulatortrening og læring, underholdning og sanntids arkitektur, visualisering av bygg og urealiserte byggmasser. VR-teknologien er overlegen til å formidle romfølelse og størrelsesforhold. Det er nyttig i planleggingsprosessen av bygg, samt et godt verktøy i prosjektfasen og det egner seg også godt som et markedsføringsverktøy.

– Hvilket fordeler kan VR gi leietakere? 

– VR er et godt hjelpemiddel i nybyggprosjekt, eller renovering av lokaler. Det er en enkel måte å vise frem ulike muligheter og øker sannsynligheten for at leietakeren blir fornøyd. Ved å modellere opp inventaret kan vi med enkelthet endre på interiør avhending av ønsker. Feil og misforståelser i tilpasningene er kostbare og tidkrevende.

Er du gårdeier, vil dine potensielle leietakere ha forskjellig behov. Noen vil ha åpent kontorlandskap med sosiale soner, noen vil ha store møterom og individuelle kontor. Dette er en mulighet til å skreddersy markedsføringen mot dine potensielle leietakere.

Alt dette og mer til kan løses med VR-teknologi og sanntids visualisering.

– Hva har VR som ikke 3D-bilder har?

– Med VR erstatter vi miljøet rundt deg, og flytter deg inn i selve modellen. På en måte flytter vi deg fra denne virkeligheten inn i den virtuelle modellen. Nå du ser til siden eller bak deg, ser du den vinkelen i den virtuelle modellen. Et 3D-bilde på en skjerm eller på et ark, er fortsatt 2D-bilde men med 3D-perspektiv.

– Hvordan er folks evne til å visualisere?

– Det viser seg gang på gang at folk ikke er så gode til å visualisere. For eksempel har tidligere byutviklingsråd i Oslo Grete Horntvedt, uttalt at Operaen ble «vesentlig større enn forventet». Undersøkelser viser at kun en fjerdedel av befolkningen evner å forstå plantegninger. 3D-modeller og spesielt VR egner seg svært godt til for å formidle nettopp størrelser, utsende og proporsjoner. Slik unngår vi kostbare misforståelser, sikrer fornøyde kunder og prosjekter levert på tiden.

– Hva med kvalme?

– Kvalme er alltid noe som dukker opp, men det er faktisk svært enkelt å unngå når man utvikler en VR-løsning. Grunnen til at noen blir kvalme, er en mismatch på balansenerven mellom hva man ser og hva hvilke signal balansenerven mottar. Se for deg følgende: I den virkelige verden står du stille med VR briller, i VR-opplevelsen beveger du deg fremover. Synssansen sender signaler om at du er i bevegelse, men siden du står stille bekrefter ikke balansenerven disse signalene – da blir brukeren kvalm.

Ergo lager vi løsninger hvor brukeren selv kan bevege seg, da er både synssansen og balansenerven synkronisert, og vi sikrer vi oss mot kvalme.

Holovation 

Et VR- og AR-teknologiselskap, med kontorer i Stavanger og Oslo. De leverer skreddersydde VR-løsninger, konsulenttjenester og rådgivning. Holovation jobber primært med bygg – privat og næringsbygg

 

(Visited 42 times, 1 visits today)