– Utbyggingen representerer den fortetting og transformasjon politikerne har pekt på som hovedstrategien for utviklingen av Stavanger. Byfjordparken er meget nær sentrum og har god kollektivdekning. Samtidig som boliger, arbeidsplasser, skole og barnehage er integrert som en del av 10-minuttersbyen, sier Lars Stangeland, daglig leder i GMC Eiendom AS, som mener prosjektet vil bli et nytt landemerke ved innseilingen til byen.

Byfjordparken utvikles i Kalhammarvigå i Stavanger Nord, der det lokale industrikonsernet GMC tidligere drev deler av sin virksomhet. Totalt skal det bygges 55.000 kvadratmeter til kontor- og næringsvirksomhet fordelt på ni bygg. To av byggene skal allerede ferdigstilles sommeren 2018. Byggingen av boligfeltet er også igangsatt. To boligblokker er påbegynt og 85 prosent solgt, og et tredje hadde salgsstart 6. mars der 50 prosent ble solgt på fire dager. Totalt blir det 240 boliger fra 40 til 150 kvadratmeter fordelt på 11 bygg fra fem til sju etasjer, med lukkede parkeringsanlegg under byggene.

Området skal inneholde en promenade langs sjøen, offentlig kai, bryggeplass, sammenhengende grøntområder, sykkel- og gangstier, barnehage og sykkelparkering. Til høsten vil også GMC Eiendom søke om omregulering av deler av bygningsmassen, slik at de får utadrettet virksomhet. Da er det ønske om å få blant annet en matbutikk, frisør og restaurant.

– I vår region har det vært fokus på Forus-området mellom Stavanger og Sandnes, det har også vært et av de viktigste næringsområdene i Norge. Dette har gått på bekostning av utvikling i de to byene, derfor er vi veldig glad for å kunne bidra til å utvikle et område like ved Stavanger sentrum, sier Stangeland.

 Fullt utleid i fase 1

15. desember 2016 vant Byfjordparken en åpen tilbudskonkurranse for NAV Rogaland og Stavanger kommune. Det innebærer at NAV Eiganes og Tasta, NAV Arbeidslivssenter og Eiganes og Tasta helse- og sosialkontor flytter inn i det første næringsbygget i Byfjordparken. Næringsbygget er på vel 6.000 kvadratmeter.

– Klargjøring av tomten er begynt og de første fundamentene blir støpt i månedsskifte mars/april 2017. I tillegg vil vi samtidig bygge barnehagebygget på vel 2.400 kvadratmeter, sier Stangeland, og legger til: «De to byggene er i prinsippet fullt utleid, men får vi en ekstern leietaker som ønsker å leie her, flytter vi våre egne selskaper. Vi har blant annet to svært interessante toppetasjer.»

Innvendig vil byggene fremstå åpne, lyse og luftige. Stangeland understreker at lokalene vil tilpasses etter ønske fra leietaker. Med leiearealer fra 500 kvadratmeter, er Byfjordparken også ideell for virksomheter i de fleste størrelser. Det blir fokus på gode fellesarealer, med store atrium med spektakulære «fritthengende» møterom. I tillegg vil det blant annet være resepsjonsområder, felleskantine og takterrasser.

– Næringsbyggene er sentrumsnære og ligger ved fjorden, det gir en stor grad av muligheter for ulike bedrifter. Særlig havbruk og oljevirksomhet. Et steinkast unna er finansparken og det gjør det relevant for bedrifter innen finans og juss, sier han.

Passivhus og BREEAM

Næringsbyggene blir bygd som passivhus og BREEAM-sertifiserte med karakteren ”Excellent”, noe som innebærer høy kvalitet, høy miljøstandard og lavt energiforbruk.

– Byfjordparken får en egen energisentral basert på pelletskjele til oppvarming og sjøvann til frikjøling. Energisentralen vil gi en fornybar energiandel på mellom 80 og 90 prosent. Dette er ganske unikt til å være Stavanger, understreker han og fortsetter: «Alle bygg bygges etter lavenergikonseptet som innebærer bedre isolerte og tettere bygg (passivhus). Det tilrettelegges for el-sykler og elbil-pool.»

– Dette blir et spennende prosjekt og helt unikt i Stavanger-sammenheng, avslutter Stangeland.