Boxparker har blitt en suksess verden rundt. Konseptet som i utgangspunktet er et midlertidig tiltak har utviklet seg til å bli en populær møteplass, så populær at mange av parkene har blitt stående. Nå er OBOS Fornebulandet AS i gang med Fornebus første boxpark-prosjekt, med merkenavnet Punkt..

– Ideen er å oppføre midlertidige bygg i påvente av fremtidig utvikling. Det at tomtene skal benyttes til noe frem til permanent utbygging har vært etterspurt av både beboere og politikere, sier Vegard Storaunet, prosjektleder i OBOS Fornebulandet.

Målet med prosjektet er å skape nye møteplasser og blest rundt utviklingen av Fornebu.

– Vi skal introdusere nye aktører og konsepter på Fornebu – med potensiell langsiktig etablering i «Fornebu Allé» og «Flytårnet Torg», samt å videreutvikle tjeneste- og kulturlivet på Fornebu, sier Storaunet, og legger til at de skal sette fokus på urbane kvaliteter i utviklingen av Fornebu.

De etablerer første fase av Punkt. denne våren, på totalt 1.300 kvadratmeter. De har valgt et område som kan sies å være «hjertet» av Fornebu – i Forneburingen, tvers ovenfor Flytårnet og tilknyttet Nansenparken.

– Vi ønsker å kunne jobbe med leietakere over tid, og tanken er at de som etablerer seg i Punkt. får testet konseptet sitt og dannet et kundegrunnlag, og at de på sikt kan etablere seg i nye, permanente lokaler etter hvert som disse bygges ut. Sammen med boksene hører det også med gode fellesareal rundt byggene som skal innby til aktivitet og opphold, og området skal gi mulighetsrom for arrangementer, forteller han.

En ny destinasjon

Første fase omfatter fem mindre containerbygg, hvor OBOS ønsker å få inn aktører som vil være tilstede i bybildet på Fornebu, samtidig skal de selv flytte til området med visningssenter og kontor, for tydelig å markere sin tilstedeværelse på Fornebu.

– Dette er en helt annen måte å tenke destinasjonsutvikling på, og vi har hentet inspirasjon fra flere gode referanseprosjekter fra London. Vår vinkling vil være å vise hvor flott Fornebu er, men på en ny og mer tilgjengelig måte, sier han.

I blant annet London har boxparker blitt så populære at de har blitt stående, men Storaunet kan bekrefte at dette ikke skal skje her. Derimot ønsker de å benytte containerne i nye prosjekt dersom de lykkes på Fornebu. Det er heller ikke første gang i Norge containere er brukt for å skape liv og tiltrekke seg folk, de kjente GAD-containerne har hatt utstillinger  på Tjuvholmen, og containere ble også benyttet ved Operaen, mens områdene har vært under utvikling. Nettopp GAD-containererne har også OBOS leid, og de er allerede på plass på Punkt..

– Vi vil fylle containerne med kontor, visningssenter, cafedrift, bryggeri, sykkelreparatør og andre publikumsrettede aktiviteter. Halvparten er utleid, og det er fortsatt gode mulighet for interessenter. Vi ønsker å skape en destinasjon, et sted folk har lyst til å dra til, understreker han.

Containerne holder høy standard og bygges etter TEK 10. Kvadratmeter prisen ligger mellom 1.500 til 1.700 kroner i byggekostnader.

– Jeg kan garantere at dette ikke blir noen kjipe brakker, men et spennende tiltak som vil tiltrekke seg folk og er åpent for alle. Vi tror Punkt. er en god måte å skape liv i et område før vi setter i gang med byggingen, avslutter Storaunet.