– Våre studier viser at vi på ulike måter samarbeider halvparten av tiden vi er på jobb. Det nye kontoret legger derfor til rette for økt samarbeid, kunnskapsdeling og sosial interaksjon, sier Vladmir Wendl, landssjef for Nestlé i Norge.

Nestlé Norge har flyttet inn i nye lokaler i Fornebuveien 7-9 på Lysaker. Kontoret er nøye utformet i samarbeid med Nestlés hovedkvarter i Sveits, interiørarkitekter i byrået Zinc og Nestlé i Norge, for å skape et best in class arbeidsmiljø for de ansatte.

– Det overordnede målet har vært å legge til rette økt kvalitet og effektivitet i den tiden vi tilbringer på kontoret, sier Wendl.

Det nye kontoret er rett over 1.300 kvadratmeter, og samler Nespresso, Nestlé Health Science, Purina og Nestlés øvrige mat- og drikkevirksomhet i Norge i én etasje.

50 prosent samarbeid

Nestlé har gjennomført studier på sine kontorer verden rundt, for å se hvordan folk faktisk jobber og benytter arealer til ulike aktiviteter. Konklusjonen var at hele 50 prosent av arbeidsdagen går med til samarbeid av ulike former – det være seg telefonmøter, fysiske møter og uformelle diskusjoner over en kopp kaffe.

– Teknologien gjør oss mer mobile og endrer arbeidsdagen vår. Den gjør at vi kan samarbeide mer og på flere ulike sett, også på tvers av land. I fremtiden vil vi tilbringe mindre tid på den faste pulten vår enn vi gjør i dag, og det gjenspeiles på det nye kontoret, sier Wendl.

Utformingen av kontoret, med en kombinasjon av blant annet åpent landskap, møterom, telefonrom, stillerom og sosiale soner, legger derfor til rette for samarbeid, kunnskapsdeling og sosial interaksjon på tvers av kategorier og avdelinger.

Bærekraftige valg

Bærekraft er én av grunnpilarene i all Nestlés virksomhet. Dette gjenspeiles også på det nye kontoret.

– Interiørarkitektene ble bedt allerede fra starten av om å vektlegge bruk av miljøvennlige materialer, og ventilasjonsanlegget er bygget på avansert, miljøvennlig teknologi. Lysanlegget er utstyrt med sensorer, og hjelper oss med å minimere strømforbruket, og vi har også lagt til rette for omfattende resirkulering. Den største kilden til avfall på mange kontorer er papir, og vi har derfor gått ut med en klar oppfordring til alle ansatte om å vise måtehold i forhold til printing – for miljøets skyld, avslutter Wendl.