– Hva er ditt beste råd til leietakere på flyttefot?

– Start i tide og sørg for at du har fleksibilitet ved endrede behov.

– Hvilke kriterier og rekkefølge bør en leietaker gå etter i valg av kontorbygg?  

– Fleksibilitet – det er ikke lett å planlegge fremtidig bemanning og arbeidsformer. Hvor vil de beste hodene og flinkeste folkene jobbe i fremtiden må jo være et viktig valg kriterium. Kontoret som rekrutteringsarena også er et viktig poeng.

– Hvordan er det å være leietaker hos dere? Hvordan skiller Aspelin Ramm seg fra andre gårdeiere? 

– Vi er opptatt av en helhetlig tankegang og prøver å være på lag med kundene våre. Omgivelsene betyr også mye og vi leier ut mer enn bare bygget – miljøfokus er satt ut i livet og ikke bare festtaler. Vi vil jo tro vi er kjekke folk og ordentlig å ha med å gjøre og vår kundetilfredshet (KTI) over tid viser at vi tar leietakere på alvor.

– Energimerking av bygg er påbudt, hvilket krav bør leietaker stille til utleier på miljøsertifisering?

– Miljøholdning krever også vilje til justering av sin egen komfortsone. Vi ser ofte lange kravlister. Men må noen ta av jakka når det er 26 grader ute er ikke miljøfokus så viktig. Da lurer vi på om enkelte mener noe med sine krav til miljøprofil.

– Hva er den største fallgruven for leietakere?

– Utleiere med kortsiktige briller som ikke forstår kundens behov, og at verden endrer seg slik at man får nye og andre behov man ikke kunne forutse 5 og 10 år i forveien.

– Hvor viktig er kontorbygget i kampen om de dyktigste medarbeiderne?

– Det er jo ikke uviktig, men våre antagelser er at miljøet rundt og omgivelsene er vel så viktig spesielt for kreative miljøer.

– Hvor i Oslo er leiemarkedet mest vibrerende for tiden?

– Innen segmentet co-working som vokser opp mange steder i byen. Fokus på nærhet til effektiv offentlig kommunikasjon blir viktigere og viktigere i en by som vokser – så trafikknutepunktene vil oppleve vekst.

– Hva er fremtidens kontor og hvordan jobber dere med dette?

– Vi tror i stor grad at kontorene vil bli en kommunikasjons- og samarbeidsarena, både for interne og eksterne på tvers av firmagrenser. Kontorbehovet i de største bedriftene vil kanskje synke på grunn at flytting av funksjoner, og rasjonalisering av store organisasjoner. Dette vil si at veksten kommer nedenfra – vi tror ikke store bedrifter vil bli større, tvert imot, men at de mindre vil vokse. Allerede i dag ser vi flere eksempler på større selskaper som flytter funksjoner til andre land.

Standarden og utformingen av kontorer i både Norge og Sverige er høy sammenlignet med andre land, dette tror vi vil fortsette. Bedrifter vil bruke kontoret bevist og strategisk til å bygge merkevare og rekruttere de beste hodene. I tiden som kommer vil vi få enda flere digitale verktøy, og de vil føre til at arbeid kan gjøres hvor som helst og når som helst. Likevel kommer vi fortsatt til å ha kontorer i fremtiden, det å møte folk fysisk blir ikke borte.