KM Eiendom, en av deltakerne i Forus-samarbeidet som driver langsiktig omdømmebygging av området, har inngått fem leieavtaler i Luramyrveien 75–79 AS på Forus. Totalt areal er i overkant av 2000 kvadratmeter og de forlengede og nye kontraktene løper fra våren 2017.

I Luramyrveien 79 er det inngått avtaler med fire helserelaterte virksomheter. En av dem er Forus Helse AS, et nytt helsehus på Forus som tilbyr lege- og helsetjenester. De øvrige kontraktene i bygget gjelder Hinna Fysioterapi (fysioterapi), Aktiv HMS (bedriftshelsetjeneste) og Total Safety (brannvern, førstehjelp mm.).

I Luramyrveien 75 er det inngått leiekontrakt med Allkopi AS.

IKM Eiendom oppfører for øvrig et bygg på cirka 1.200 kvadratmeter i Bærheim Næringspark ved golfbanen på Forus vest for Schibsted Distribusjon Vest AS. Planlagt ferdigstillelse er sommeren 2017. Parken på 53,5 mål er planlagt bebygget med totalt 23.000 kvadratmeter kombinasjonsbygg og 17.000 kvadratmeter kontorbygg.

I tillegg til IKM Eiendom består Forus-samarbeidet av Seabrokers Eiendom, DNB Næringseiendom, FORTIN AS, Forus Parkering AS, 2020park, Høgevoll, Base Property, Kanalsletta Utvikling, Tjelta Eiendom, Tvedtsenteret, Norwegian Property, Forus Næringspark, Trallfa Eiendom og Brødrene Kverneland Eiendom.