PwC har flyttet inn med over 50 ansatte på Tassebekk Office Center i Vestfold. Dette er et kontorbygg som eies og driftes av Hans Gaarder Eiendom og Cosmic Bygg.  Byggertinn 1 på litt over 3.000 kvadratmeter står nå klart. Med byggetrinn 2 vil senteret bli på hele 7.000 kvadratmeter. Bygget er tegnet av PV arkitekter og planlagt med tanke på fremtidsrettede selskaper der krav til aktivitetsbasert innredning og fleksible løsninger settes høyt.

Dette var viktige kriterier for PwC, som nå har samlet kontorene i Larvik, Tønsberg og Sandefjord for å skape én felles arbeidsplass med gode kvaliteter på ett sted.

– Samlokaliseringen har vært en suksess så langt. Nærhet til kollegaer blir verdsatt, og vi ser en klar nytte av å ha både revisorer og konsulenter samlet for å dra veksel på vår og tverrfaglig kompetanse, sier Rune Samuelsen, direktør i PwC.

Aktivitetsbasert innredning

PwC har lagt til rette for aktivitetsbasert arbeid for sine ansatte, og har gått over til «free seating» i prosessen. Dagens innredningsløsning har 50 fullverdige arbeidsplasser. De ansatte jobber mye ute hos kunder, så PwC ser for seg at det er plass til nærmere 30 ansatte til og har med dette lagt til rette for vekst og utvikling i regionen.

KB arkitekter har hatt bistått i planleggingsprosessen og utviklet konseptet for den nye innredningsløsningen med tilhørende romplaner, belysning, og valg av materialer og farger. EFG HOV+DOKKA har hjulpet kunden med riktig valg av produkter og innredningsløsninger i henhold til det overordnede konseptets uttrykk men også i forhold til funksjon, kvalitet og pris.

Lekenhet, sterk identitet og variasjon var nøkkelord i planleggingsfasen og førende for løsningene som ble valgt.  Farger og materialer er bevisst valgt for å underbygge rommenes funksjon og for å skape trivsel. Det er sterkere farger i den aktive sonen og en mer dempet fargepallett i stillesonen.

Det er valgt en prinsipiell todeling av lokalet med resepsjonen som hjertet i senteret. Den sydlige delen av lokalet har aktive soner for arbeid, samarbeid og informasjonsutveksling. Nordenden av lokalet er reservert for stille arbeid. Her er det ikke lov til å snakke i telefonen eller med kollegaer.

– Det er den aktive sonen som er mest benyttet, selv om stillesoner for konsentrasjonskrevende arbeid var svært etterspurt i planleggingsprosessen, sier Samuelsen.

Det er nettopp fordelene med aktivitetsbasert innredning og effekten av dette som trekkes frem som suksesskriterier med den nye innredningsløsningen: Todeling av lokalene – en aktiv sone og en stillesone. Arbeidsplassene er fordelt på flere mindre arbeidssoner, så selv med åpent landskap og plass til mange, gir lokalet en mer intim opplevelse. Ulike soner for ulikt arbeid – de ansatte velger arbeidssone og rom ut fra hva som skal gjøre, og på den måten utnyttes lokalet godt og medarbeiderne får variasjon i hverdagen.

PwC vil også at de ansatte har det gøy på jobben.  En liten runde med Shuffelboard mener de er godt for avkobling og gir ny energi!