Om eiendommen

Arealspesifikasjon

-1. etg: 63 kvm Kjeller
1. etg: 176 kvm Servering
2. etg: 161 kvm Servering
3. etg: 120 kvm Loft

Kort om eiendommen

Denne flotte eiendommen beliggende ca. 50 meter fra Fløibanen, har 3 etasjer og er godkjent til restaurant/servering.

Innhold

Bygget er ca. BTA 520 kvm fordelt på 4 etasjer inkludert kjeller og toppetasje. Første og andre etasje er serveringslokaler, mens 3. etg. har vært benyttet kombinert til servering og personalområde. Kjellerlokale har lav takhøyde, ca. 2 meter, og vært benyttet som lager. Lokalene i 1. etg. har i tillegg til serveringsområde, bar, kjøkken og toaletter. I 2. etg. er det i dag serveringsområde, bar og avlastningskjøkken. I 3. etg. er det i dag et rom som kan benyttes til lukkede arrangement eller møterom. Det er i tillegg kontorer, kjøkken, garderober med dusj og toalett.

Standard

De ledige lokalene holder grei standard, men noe oppussing i forbindelse med ny drift må påregnes.

Parkering

Det medfølger ikke parkering. Det er soneparkering samt flere parkeringshus i nærheten.

Offentlig kommunikasjon

Til bybanestopp ved Byparken er det ca. 600 meter, og omtrent samme avstand til bussholdeplass i Olav Kyrres gate.

Overtakelse

Lokalene er ledige og kan overtas etter avtale.

Sentrale lover

Oppdraget reguleres i henhold til Lov om eiendomsmegling av 29.06.2007 nr. 73. Fravikeligheten som framgår av lovens § 1-3 og forskriftens § 1-2 er anvendt for dette oppdraget.

Dersom det avtales påkostninger/vedlikehold av leieobjektet som dekkes av utleier eller leietaker må partene selv avklare skattemessige konsekvenser, herunder avskrivningsregler og eventuelle justeringsregler for merverdiavgift med sine respektive revisorer eller advokater. Megler er uten ansvar for konsekvenser reglene påfører partene.

Leietaker er ansvarlig overfor alle offentlige myndigheter for at hans benyttelse av leieobjektet tilfredsstiller de til enhver tid gjeldende offentligrettslige krav i leieperioden.

Offentligrettslige krav knyttet til universell utforming skal besørges og bekostes av leietaker, når kravet i hovedsak kan tilbakeføres til leietakers særlige bruksformål eller den bransje leietaker driver i leieobjektet. Offentligrettslige krav knyttet til universell utforming, som ville blitt pålagt uavhengig av de alternative bruksformål som leieobjektet lovlig kan benyttes til, skal besørges og bekostes av utleier.

Utleie av eiendommen vil skje på alminnelige betingelser for leie av næringslokaler.

Utleiers krav til sikkerhet

6. mnd. leie og felleskostnader inkl. mva.

Fremleie

Fremleie kan tillates med Utleiers godkjennelse.

Hvitvaskingsregelverk

I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (Hvitvaskingsloven) er megler pliktig å gjennomføre kundetiltak av både oppdragsgiver og leietaker.

Dette innebærer blant annet plikt for meglerforetaket til å bekrefte identiteten til leietaker på grunnlag av gyldig legitimasjon. Samt plikt til å foreta kontroll av eventuelle reelle rettighetshavere. Der leietaker opptrer i henhold til fullmakt må også fullmaktsgivers identitet bekreftes på grunnlag av gyldig legitimasjon. Kundetiltak av leietaker skal senest skje på kontraktsmøtet.

Dersom leietaker opptrer i henhold til fullmakt, må fullmakten fremlegges samtidig som kontrakt inngås. Dersom leietaker er en juridisk person (AS mv.) plikter leietaker å fylle ut og returnere egne kundekontrollskjemaer før kontraktsmøtet i tillegg til å fremlegge firmaattest.

Dersom kundetiltak ikke kan gjennomføres kan ikke meglerforetaket bistå med gjennomføring av oppdraget. Meglerforetaket er videre forpliktet til å rapportere mistenkelige avtaleinngåelser til Økokrim. Med mistenkelig avtaleinngåelse menes en avtale som mistenkes å involvere utbytte fra straffbar handling eller som skjer som ledd i terrorfinansiering. Manglende mulighet for kundetiltak kan også være et forhold som gjør oppdraget mistenkelig. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldende mot meglerforetaket som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter Hvitvaskingsloven.

Beliggenhet

Eiendommen ligger i nedre del av Vetrlidsallmenningen mellom Bryggesporen og Fløibanen. Fra Eiendommen er det kun ca. 50 meter til Fløibanens nedre/endestasjon som har ca. 2 000 000 besøkende i året. Eiendommen ligger også like ved Bryggen og en kort spasertur fra Torgallmenningen.

Adkomst

Enkel adkomst til eiendommen til fots, med kollektivtransport, bil eller båt.

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 4601
Gårdsnr: 166
Bruksnr: 8