Om eiendommen

Arealspesifikasjon

1. etg: 1000 kvm Lager
2. etg: 300 kvm Kontor
500. etg: 500 kvm Lager

Innhold

Nyere næringsbygg med god standard og hensiktsmessig utforming. Grunnflate på ca 1.000 kmv, og bygget er over tre plan. Lager/logistikk eller produksjonsareal på første plan. Her er det god takhøyde og to store kjøreporter. Det er også god uteplass, og mulig å leie eldre rubb hall. Brutto er arealet på 1 000 kvm, men det er mulig å dele arealet i to seksjoner à 500 kvm.
Tilgang på sosiale soner også i dette arealet.
I byggets andre etasje er det kjøretilkomst fra opphevet plan. Kjøreporter og god takhøyde i lagerlokalet. Det er ca 500 kvm ledig kombinasjonslokaler i denne etasjen. Seksjonen passer godt for leietakere som trenger kombinasjon mellom noe kontor og lager.
I bygget tredje etasje er det ledig kontorlokaler. Det kan tilbys kontorlokaler mellom 200 kvm og 300 kvm.

Sentrale lover

Oppdraget reguleres i henhold til Lov om eiendomsmegling av 29.06.2007 nr. 73. Fravikeligheten som framgår av lovens § 1-3 og forskriftens § 1-2 er anvendt for dette oppdraget.

Dersom det avtales påkostninger/vedlikehold av leieobjektet som dekkes av utleier eller leietaker må partene selv avklare skattemessige konsekvenser, herunder avskrivningsregler og eventuelle justeringsregler for merverdiavgift med sine respektive revisorer eller advokater. Megler er uten ansvar for konsekvenser reglene påfører partene.

Leietaker er ansvarlig overfor alle offentlige myndigheter for at hans benyttelse av leieobjektet tilfredsstiller de til enhver tid gjeldende offentligrettslige krav i leieperioden.

Offentligrettslige krav knyttet til universell utforming skal besørges og bekostes av leietaker, når kravet i hovedsak kan tilbakeføres til leietakers særlige bruksformål eller den bransje leietaker driver i leieobjektet. Offentligrettslige krav knyttet til universell utforming, som ville blitt pålagt uavhengig av de alternative bruksformål som leieobjektet lovlig kan benyttes til, skal besørges og bekostes av utleier.

Utleie av eiendommen vil skje på alminnelige betingelser for leie av næringslokaler.

Hvitvaskingsregelverk

I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (Hvitvaskingsloven) er megler pliktig å gjennomføre kundetiltak av både oppdragsgiver og leietaker.

Dette innebærer blant annet plikt for meglerforetaket til å bekrefte identiteten til leietaker på grunnlag av gyldig legitimasjon. Samt plikt til å foreta kontroll av eventuelle reelle rettighetshavere. Der leietaker opptrer i henhold til fullmakt må også fullmaktsgivers identitet bekreftes på grunnlag av gyldig legitimasjon. Kundetiltak av leietaker skal senest skje på kontraktsmøtet.

Dersom leietaker opptrer i henhold til fullmakt, må fullmakten fremlegges samtidig som kontrakt inngås. Dersom leietaker er en juridisk person (AS mv.) plikter leietaker å fylle ut og returnere egne kundekontrollskjemaer før kontraktsmøtet i tillegg til å fremlegge firmaattest.

Dersom kundetiltak ikke kan gjennomføres kan ikke meglerforetaket bistå med gjennomføring av oppdraget. Meglerforetaket er videre forpliktet til å rapportere mistenkelige avtaleinngåelser til Økokrim. Med mistenkelig avtaleinngåelse menes en avtale som mistenkes å involvere utbytte fra straffbar handling eller som skjer som ledd i terrorfinansiering. Manglende mulighet for kundetiltak kan også være et forhold som gjør oppdraget mistenkelig. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldende mot meglerforetaket som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter Hvitvaskingsloven.

Beliggenhet

Storebotn 48 har en god beliggenhet med enkel adkomst i øvre del av Storebotn Næringspark.

Næringsparken er Askøys største næringsklynge med rundt 230 ulike virksomheter og over 1.600 medarbeidere.

Storebotn Næringspark ligger strategisk plassert ved fylkesveg 562, ca. 18 minutter med bil fra Bergen sentrum.

Andre avstander:
Kleppestø kai ca. 10 min
Hanøytangenca. 12 min
Kokstad/Sandsli ca. 22 min
Bergen Lufthavn Flesland ca. 26 min
CCB Ågotnesca. 30 min

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 4627
Gårdsnr: 9
Bruksnr: 391

Fasiliteter

Kjøreport