Om eiendommen

Arealspesifikasjon

2. etg: 359 kvm Kontor
2. etg: 631 kvm Kontor

Kort om eiendommen

Kombinert bygg med næring, bolig og parkering. De ledige kontorlokalene ligger i byggets 2. etasje og er tilgjengelig vi personheis eller trapp. Mulig å leie parkeringsplasser i egen garasje i 1. etg. Eiendommen ligger ved restauranten Sumo og like bortenfor REMA 1000.

Innhold

De ledige lokalene ligger i byggets 2. etg.
Lokale 1 BTA 631 m². Innredet hovedsakelig med åpent landskap, et par cellekontor, møterom, kjøkken med spiseplass og egne toaletter.
Lokale 2 BTA 359m². Innredet hovedsakelig med åpent landskap, et par cellekontor, møterom, kjøkken med spiseplass og egne toaletter.

Bebyggelse

Kombinert bebyggelse i området med næring, handel, publikumsrettede aktiviteter og bolig.

Standard

Lokalene er moderne innredet og kan fint overtas med de kvalitetene lokalene har. Lokalene kan også tilpasses for nye leietakere ved behov.

Parkering

Det er mulig å leie 25 parkeringsplasser i egen garasje.

Offentlig kommunikasjon

Gode bussforbindelser fra Michael Krohs gate, eller at man går til nærmeste bybanestopp.

Overtakelse

Etter nærmere avtale.

Sentrale lover

Oppdraget reguleres i henhold til Lov om eiendomsmegling av 29.06.2007 nr. 73. Fravikeligheten som framgår av lovens § 1-3 og forskriftens § 1-2 er anvendt for dette oppdraget.

Dersom det avtales påkostninger/vedlikehold av leieobjektet som dekkes av utleier eller leietaker må partene selv avklare skattemessige konsekvenser, herunder avskrivningsregler og eventuelle justeringsregler for merverdiavgift med sine respektive revisorer eller advokater. Megler er uten ansvar for konsekvenser reglene påfører partene.

Leietaker er ansvarlig overfor alle offentlige myndigheter for at hans benyttelse av leieobjektet tilfredsstiller de til enhver tid gjeldende offentligrettslige krav i leieperioden.

Offentligrettslige krav knyttet til universell utforming skal besørges og bekostes av leietaker, når kravet i hovedsak kan tilbakeføres til leietakers særlige bruksformål eller den bransje leietaker driver i leieobjektet. Offentligrettslige krav knyttet til universell utforming, som ville blitt pålagt uavhengig av de alternative bruksformål som leieobjektet lovlig kan benyttes til, skal besørges og bekostes av utleier.

Utleie av eiendommen vil skje på alminnelige betingelser for leie av næringslokaler.

Hvitvaskingsregelverk

I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (Hvitvaskingsloven) er megler pliktig å gjennomføre kundetiltak av både oppdragsgiver og leietaker.

Dette innebærer blant annet plikt for meglerforetaket til å bekrefte identiteten til leietaker på grunnlag av gyldig legitimasjon. Samt plikt til å foreta kontroll av eventuelle reelle rettighetshavere. Der leietaker opptrer i henhold til fullmakt må også fullmaktsgivers identitet bekreftes på grunnlag av gyldig legitimasjon. Kundetiltak av leietaker skal senest skje på kontraktsmøtet.

Dersom leietaker opptrer i henhold til fullmakt, må fullmakten fremlegges samtidig som kontrakt inngås. Dersom leietaker er en juridisk person (AS mv.) plikter leietaker å fylle ut og returnere egne kundekontrollskjemaer før kontraktsmøtet i tillegg til å fremlegge firmaattest.

Dersom kundetiltak ikke kan gjennomføres kan ikke meglerforetaket bistå med gjennomføring av oppdraget. Meglerforetaket er videre forpliktet til å rapportere mistenkelige avtaleinngåelser til Økokrim. Med mistenkelig avtaleinngåelse menes en avtale som mistenkes å involvere utbytte fra straffbar handling eller som skjer som ledd i terrorfinansiering. Manglende mulighet for kundetiltak kan også være et forhold som gjør oppdraget mistenkelig. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldende mot meglerforetaket som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter Hvitvaskingsloven.

Beliggenhet

Flott beliggenhet i maritime omgivelser i Solheimsviken, like ved Puddefjorden og i umiddelbar nærhet til pulserende liv med restauranter, butikker og treningssenter. I tillegg ligger eiendommen kun en kort spasertur over Småpudden og inn til Bergen sentrum.

Adkomst

Enkel adkomst med bil via Damsgårdsveien, både fra Danmarksplass siden og Puddefjordsbroen/Knappetunnelen.

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 4601
Gårdsnr: 158
Bruksnr: 70

Fasiliteter

Garasje/P-plass
Aircondition
Bredbåndstilknytning
Heis
Dusj