Beliggenhet

Eiendommen ligger i randsonene av Sandnes indre sentrum, langs Strandgata og nordover mot Lura. Området er preget av noe eldre industri/næringsbebyggelse langs sjøen, samt boligområder på vestsiden av jernbanene. Sentrums øvrige fasiliteter ligger i umiddelbar nærhet. Eiendommen ligger innenfor områdeplanen for Sandnes indre havn.

Innhold

1. et: ca. 597 kvm som inneholder lager eller verkstedlokale med tre porter, Ut mot Strandgata er det innredet med ett kontor samt møte-/showrom.
Videre er det toaletter, dusj, tekniske rom etc.
Tre porter med bredde på hhv. ca. 2,5 og 2,7 meter, men høyde på ca. 2,8 meter. Takhøyde i lokalet varierer mellom ca. 2,5 meter (under dragere) og ca. 3,0 meter.

2. et: Ca. 196 kvm som inneholder åtte kontorer av varierende størrelse, to møterom hvor ett har te-kjøkken og kan fungere som kombinert spiserom, toaletter, arkiv og teknisk rom.

Standard

Stort sett en normal god standard for denne typen bygg og lokaler.
Elektrisk oppvarming med flere varmepumper.
Balansert ventilasjon i 2. etasje. Antatt installert i 2013.
Et nyere ventilasjonsaggregat i 1. etasje som dekker deler av etasjen. Aggregatet er installert av tidligere leietaker.

Parkering

Offentlig korttidsparkering utenfor eiendommen.

Offentlig kommunikasjon

Ny bussvei vil passere like utenfor eiendommen når den står ferdig.