Arealspesifikasjon


2. etg: 65 kvm Kontorareal 2
2. etg: 169 kvm Kontorareal 3
2. etg: 314 kvm Kontorareal 4
2. etg: 574 kvm Kontorareal 1

Beliggenhet


Sentral beliggenhet i Hillevåg like ved FV44 med meget god tilgang på offentlig kommunikasjon.

Innhold


Lokalene som er til leie ligger i 2. etasje.

Andre leietakere i bygget i dag består av tannleger, kontorer, venterom, laboratorium mm. i ulike størrelser. Kan benyttes som kontor eller helserelaterte formål.

Lokalene kan leies enkeltvis eller man kan leie hele arealet. Arealet kan enkelt tilpasses brukeren.

Standard


Lyse kontorlokaler. Bygningen holder en gjennomgående grei standard.

Kontorarealene kan tilpasses leietakers ønske og behov med tanke på standard og modernisering.

Energimerking


Utleier skal legge frem energiattest for leietaker, før avtale om utleie av bygning blir inngått. Energiklassifiseringen har en scala fra A-G, men det foreligger ikke energisertifikat på denne eiendommen pr. avtaletidspunkt.

Utleier er oppfordret til å besørge eiendommen energiklassifisert. Leietaker er selv ansvarlig for eventuelt å innhente et energisertifikat på eiendommen. Så lenge energiattest ikke foreligger bør interessenter legge til grunn av eiendommen har laveste energiklasse.

Adkomst


Enkel adkomst fra FV44 og E39 med både bil, buss og sykkel.

Parkering


Parkeringsdekning på eiendommen.

Regulering


Eiendommen er regulert til Bolig/Forretning/Kontor.

Fasiliteter

Garasje/P-plass
Aircondition
Alarm
Bredbåndstilknytning
Heis