Arealspesifikasjon

300 kvm Kontor
2400 kvm Kontorer

Kort om eiendommen

Ledige kontorlokaler i et sentralt kontorbygg i Dusavik, med flott utsikt fra de øvre etasjer. Eiendommen inneholder i hovedsak cellekontorer men kan tilrettelegges for mer åpne arbeidsplasser og sosiale soner. Fleksible leiearealer som kan tilpasses leietaker behov både med tanke på arealstørrelse og utforming av lokalene. Eiendommen ble totalrenovert i 2012 hvor alt teknisk ble skiftet, blant annet med ny behovstyrt ventilasjon med kjøling. Videre fremstår lokalene i en tiltalende standard, med bl.a. trimrom, garderober, kantine m.m. Eiendommen har full parkeringsdekning og et godt kollektiv tilbud med buss like utenfor døren, Av leietakere på eiendommen i dag er Seadrill.

Beliggenhet

Eiendommen ligger meget sentralt i Dusavik i et aktivt og attraktivt industri- og havneområde. Området er preget av hovedsakelig oljerelatert virksomhet. Dusavik basen er den primære forsyningsbasen for Johan Sverdrup-feltet, som har en forventet levetid på ca. 50 år. I tillegg til Johan Sverdrup forsyner selskaper på basen også feltene Balder, Gina Krogh, Gudrun og Martin Linge.

Mer enn 60 olje- og gass relaterte virksomheter ligger i Dusavik i dag.

Dusavik er den eldste forsyningsbasen til oljeaktiviteten i Nordsjøen, først etablert på slutten av 1960-tallet. Den sentrale delen av Dusavik er regulert som ISPS-havn, og vil være tilgjengelig for brukere av eiendommen. NorSea gruppen drifter selve ISPS baseområdet med kaier etc. Eiendommen ligger like utenfor NorSea sitt baseområde.

Kort avstand til E-39.

Innhold

Ledige arealer:

1. etasje:
Ca. 702 kvm kontorlokaler som pr. i dag er innredet med cellekontorer, møterom, te-kjøkken og toaletter.

3. etasje:
Ca. 1064 kvm kontorer som pr. i dag er innredet med cellekontorer av varierende størrelse, romslige møterom, te-kjøkken og toaletter.

4. etasje:
Ca. 939 kvm kontorer som pr. i dag er innredet med cellekontorer av varierende størrelse, romslige møterom, te-kjøkken og toaletter.

Lokalene kan leies hver for seg, oppdelt i mindre enheter eller samlet.

Fellesområder:

Kantine med fullt utstyrt storkjøkken.
Møteromspool.
Trimrom.
D/H garderober med dusj og skap for klær.
Sykkelparkering med vaskemulighet.
Lager/arkiv.

Utvikling:
Eier av Finnestadveien 28 eier også en tilliggende byggeklar tomt på ca. 15 mål. Her kan det bygges f.eks. industrilokaler for lager, verksted, produksjon og lignende.
Eksisterende bygning dekker da for eventuelt kontorbehov.
Tomten er regulert til industri, er planert og byggeklar.

Standard

Kontorarealene holder en generelt god innredningsmessig standard.
Eiendommen ble totalrenovert i 2012 hvor blant annet alt teknisk ble skiftet.

Heis.
Behovstyrt ventilasjon med kjøling
Utvendig solavskjerming mot sør og vest.

Flott utsikt over Dusavikbasen og Ryfylke.

Adkomst

Området og eiendommen ligger meget gunstig til kommunikasjonsmessig. Kort avstand til E-39 gir meget gode logistikk- og transportmuligheter, særlig nå etter at den nye Eiganestunnelen sto ferdig i 2020 med 4-felts motorvei fra Tasta til Sandnes.

I det større bildet har området en fremtidsrettet og sentral beliggenhet.
Veiprosjektet E-39 Rogfast vil gi ferjefri veiforbindelse mellom nord og sør i Rogaland. Tunnel innslaget vil være ved Harestad krysset, like nord for Dusavik som gir meget gode kommunikasjoner både nord- og sørover på E-39. Dette prosjektet legger til rette for et utvidet bo- og arbeidsmarked i regionen, noe som vil styrke viktige næringsklynger.

Avstand til andre sentrale områder i regionen, tidsintervall med bil:

Stavanger sentrum: 8 km, 8 minutter
Forus: 13 km, 12 minutter
Sola flyplass: 18 km, 18 minutter
Tananger/Risavika: 11 km, 15 minutter
Godsterminal Ganddal: 24 km, 20 minutter

God kollektivdekning med bussrute 8, Stavanger sentrum – Randaberg, som passerer eiendommen hvert 15 minutt, men med økt frekvens i rushtiden.

Parkering

Eiendommen har full parkeringsdekning. Mulighet for leie av ca. 20 innendørs parkeringsplasser.

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 1103
Gårdsnr: 31
Bruksnr: 159