Om eiendommen

Arealspesifikasjon

1. etg: 284 kvm Kontor
1. etg: 685 kvm Verksted-/lagerhall
2. etg: 105 kvm Mesanin
2. etg: 284 kvm Kontor
3. etg: 284 kvm Kontor

Innhold

Kombinasjonsbygg med verksted-/lagerhall og kontorarealer. Verkstedhall er isolert og har fullisolert Megadoor foldeport på 8 x 6,5 meter. Takhøyde ca. 8,3 meter og ca.7 meter opp til traverskran. Traverskran i verksted med kapasitet på 30 tonn (2 x 15 tonn). Bygningen har universal planløsning og er oppført i henhold til TEK 10. Kontorene er fordelt over tre etasjer. Kontorarealene er fleksibelt innredet og kan enkelt tilpasses ønsket planløsning for leietaker. Kontorlokalene er tilgjengelig via heis og trapp. Toaletter og kjøkken i hver etasje.

Tomt

Eiendommen ligger i skrånende terreng med tomt på 3317 kvm. Asfalterte arealer på tre sider av eiendommen.

Standard

Lager-/verkstedhall har høy standard og normalt god standard på kontordel.

Energimerking

Denne eiendom er energimerket med energikarakter . Kopi av energiattest kan fås ved henvendelse til megler.

Parkering

Det er merket opp 23 parkeringsplasser på taket. I tillegg er det 8 parkeringsplasser ved
inngangspartiet i 1. etasje.

Offentlig kommunikasjon

Gode bussforbindelser fra Ågotnes Terminal.

Sentrale lover

Oppdraget reguleres i henhold til Lov om eiendomsmegling av 29.06.2007 nr. 73. Fravikeligheten som framgår av lovens § 1-3 og forskriftens § 1-2 er anvendt for dette oppdraget.

Dersom det avtales påkostninger/vedlikehold av leieobjektet som dekkes av utleier eller leietaker må partene selv avklare skattemessige konsekvenser, herunder avskrivningsregler og eventuelle justeringsregler for merverdiavgift med sine respektive revisorer eller advokater. Megler er uten ansvar for konsekvenser reglene påfører partene.

Leietaker er ansvarlig overfor alle offentlige myndigheter for at hans benyttelse av leieobjektet tilfredsstiller de til enhver tid gjeldende offentligrettslige krav i leieperioden.

Offentligrettslige krav knyttet til universell utforming skal besørges og bekostes av leietaker, når kravet i hovedsak kan tilbakeføres til leietakers særlige bruksformål eller den bransje leietaker driver i leieobjektet. Offentligrettslige krav knyttet til universell utforming, som ville blitt pålagt uavhengig av de alternative bruksformål som leieobjektet lovlig kan benyttes til, skal besørges og bekostes av utleier.

Utleie av eiendommen vil skje på alminnelige betingelser for leie av næringslokaler.

Adgang til utleie

Eiendommen er ikke utleid.

Utleiers krav til sikkerhet

6 mnd garanti eller depositum

Hvitvaskingsregelverk

I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (Hvitvaskingsloven) er megler pliktig å gjennomføre kundetiltak av både oppdragsgiver og leietaker.

Dette innebærer blant annet plikt for meglerforetaket til å bekrefte identiteten til leietaker på grunnlag av gyldig legitimasjon. Samt plikt til å foreta kontroll av eventuelle reelle rettighetshavere. Der leietaker opptrer i henhold til fullmakt må også fullmaktsgivers identitet bekreftes på grunnlag av gyldig legitimasjon. Kundetiltak av leietaker skal senest skje på kontraktsmøtet.

Dersom leietaker opptrer i henhold til fullmakt, må fullmakten fremlegges samtidig som kontrakt inngås. Dersom leietaker er en juridisk person (AS mv.) plikter leietaker å fylle ut og returnere egne kundekontrollskjemaer før kontraktsmøtet i tillegg til å fremlegge firmaattest.

Dersom kundetiltak ikke kan gjennomføres kan ikke meglerforetaket bistå med gjennomføring av oppdraget. Meglerforetaket er videre forpliktet til å rapportere mistenkelige avtaleinngåelser til Økokrim. Med mistenkelig avtaleinngåelse menes en avtale som mistenkes å involvere utbytte fra straffbar handling eller som skjer som ledd i terrorfinansiering. Manglende mulighet for kundetiltak kan også være et forhold som gjør oppdraget mistenkelig. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldende mot meglerforetaket som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter Hvitvaskingsloven.

Diverse

Bygningen har yttervegger i betongelementer. Tykkelse er 45 cm. Ytterveggene i teknisk rom er utført med isolerte stålelementer (Parocelementer)
Vinduer med to-lags glass i aluminiumskarmer. Solskjerming mot sør. Kontordel har ytterdører med to-lags glass i karmer av aluminium.
Ståldører til hall.

Takkonstruksjon
Bygningen har takkonstruksjon bygget opp med betongelementer. Parkeringsplass på taket.
Taket i teknisk rom er utført med Q-deck plater og utvendig isolering.
Taktekking
Synlige deler av taket er tekket med Sarnafil/folie.

Etasjeskillere er med betongelementer.

Gulvene i kontordel har gulvbelegg. Fliser i felles trappegang.

Innvendige overflater vegg
Hovedsakelig malt strie og malte flater.

Innvendige overflater himling
Systemhimlinger.

Innvendige dører og vinduer
Malte glatte dører. Enkelte dører med glass. Branndører til hall.

Innvendig trapp med fliser.
Trapp til mezzanin er utført som vindeltrapp i stål.

Bygningen har 3 kjøkkeninnredninger med hvite glatte fronter. Benkeplater i laminat. Rommene har integrert oppvaskmaskin
og kjøleskap.

Bygningen har tilsammen 9 toalettrom med toalett og servant.
Dusjmuligheter i garderober.
3 bøttekott med skyllekar.
Utvendig rømningstrapp i stål.

Regulering

Eiendommen er regulert ihht Plan nr. 20130020. 390 KP i Fjell Kommuneplan.

Beliggenhet

Eiendommen ligger på Ågotnes Industriområde, like ved forsyningsbasen til Coast Center Base og den fremtidige containerhavnen. Kontorene har pen sjøutsikt. Ågotnes industriområde er en stor næringspark med leverandører til Nordsjøen. Det er ca. 24 km til Kollsnes i Øygarden og ca.15 km til Sartor senterområde.

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 4626
Gårdsnr: 27
Bruksnr: 652

Fasiliteter

Garasje/P-plass
Aircondition
Bredbåndstilknytning
Heis
Kjøreport
Traverskran
oljeutskiller