Om eiendommen

Kokstadporten
Ved selve inngangen til Kokstad ligger Kokstadporten, en ny og spennende næringspark med moderne og fleksible signalbygg. Eiendommene har meget god eksponering mot hovedveien, noe som vil gi leietakerne optimal profilering. Byggene får markant og spennende arkitektur, og det vil bli lagt vekt på høy kvalitet i materialvalg og utførelse.

Eiendommene vil få lokaler som passer for et bredt spekter av virksomheter. Her er det rom for alt fra bilforretninger, verksted og handel, til kontorbrukere, helse og idrettsrelaterte virksomheter.

Miljø

Kokstadporten oppføres med helhetlige miljøkonsepter for trivsel og helse og energibruk med mål om BREEAM sertifisering. Det vil bli fokusert på gode og bærekraftige materialer, lavt energiforbruk og gode systemer for drift og vedlikehold.

Beliggenhet

Kokstad har opplevd en betydelig vekst i nyetableringer de siste årene, hvor Bybanen har vært positiv for området. Det er fortsatt spennende utvikling, både med attraktive boligområder og utbygging av ytterligere næringsareal. Kokstad har i dag et bredt spekter av nærings- og servicefunksjoner, og mange av Bergens mest fremgangsrike virksomheter har valgt å etablere seg her. Kokstadporten ligger sentralt til midt mellom to bybanestopp, med kort gangavstand til begge. Nærmeste bussholdeplass ligger kun 150 meter fra eiendommene. I tillegg er området godt tilrettelagt med gang- og sykkelveier. Avstanden til Bergen lufthavn Flesland er kun 5 minutter med bil.

Standard

Byggene vil få moderne og innovative lokaler med store glassfasader. Planløsningene vil bli utformet med tanke på høy fleksibilitet for å kunne passe til ulike konsepter og bedrifter. Leietakere som kommer tidlig inn i prosjekteringsfasen vil også få mulighet til å påvirke utforming og løsninger etter egne ønsker og behov.

Kokstadporten vil få et parkmessig opparbeidet uteareal og flotte takterrasser. De grønne omgivelsene vil invitere inn til et arbeidsmiljø som gir grobunn for trivsel, aktivitet og arbeidsglede.

Innhold

KD2 (Seilet) har et grunnareal på 4,8 mål, med 200% utnyttelse. Dette gir et potensial for bebygget areal på inntil 9.500 kvm.

KDX (Buen) har et grunnareal på 5,18 mål, med 200% utnyttelse. Dette gir et potensial for bebygget areal på i overkant av 10.000 kvm.

KD4 (Vinkelen) har et grunnareal på 4,04 mål, med 200% utnyttelse. Det er et eksisterende bygg på eiendommen på 4.000 kvm.

Regulering for eiendommene er F/K/T (Forretning, Kontor, Tjenesteyting) inklusiv bilhandel med verksted.

Ta gjerne kontakt med megler for å diskutere muligheter for din virksomhet. Vi skreddersyr arealer fra 500 kvm, og helt opp til 9.000 kvm i et bygg.

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 4601

Fasiliteter

Aircondition
Alarm
Bredbåndstilknytning
Garasje/P-plass
Heis
Kantine
Kjøreport