Om eiendommen

Bygget er representativt og gir et elegant uttrykk. Lokalene er innflytningsklare og består av 11 lyse og luftige cellekontorer, møterom, multirom, samt et hyggelig kjøkken/spiseplass for de sosiale og uformelle treffene.  I tillegg lab/showroom e.l. inne i lokalet. Lokalene kan utvides med ytterligere 235 kvm BTA. Byggets beliggenhet nær Ring 3 gir mulighet for meget god eksponering av firmaets logo. 

Bygget er eid og forvaltet av Bryn Eiendom AS. Bryn Eiendom er kjent for å være en god samarbeidspartner med sine kunder, og er den største besitteren av kontoreiendom på Bryn. Bryn Eiendom er svært langsiktige og har eid samt forvaltet eiendom på Bryn siden 1969.

Beliggenhet

Bygget ligger i Nils Hansens vei nær Bryn stasjon og Ring 3. Bryn er en del av satsningen av Hovinbyen. Hovinbyen er pekt ut som et av de viktigste arealgrepene og satsingsområdene i kommuneplanen. Her vil det skje mye i årene fremover, både når det gjelder næring og bolig. Resultatet vil bli  flere næringstilbud, levende gateplan og enda bedre kollektivdekning.

Flere gode tilbud for serveringssteder, samt overnatting i nærområdet Bryn-Helsfyr. Se forøvrig filmsnutter om nærområdet fra Bryn-Helsfyr: 
https://vimeo.com/287029260
https://vimeo.com/233483755

Adkomst

Bryn kan enkelt nås med alle kollektive transportmidler, og fra alle kanter. Reisetid til Oslo sentrum er mellom 5-10 minutter, avhengig av om transportmiddel.

Busslinje: 21, 23, 24, 37, 66, 76

T-banelinje: 1, 2, 3 og 4

Bryn togstasjon, togretninger Lillestrøm, Oslo S, Asker og Drammen (L1)

Flybuss fra Helsfyr

Oslo Bysykkelstasjon på Brynseng T-bane og Fyrstikktorget på Helsfyr

Byggets plassering ifht. E6 og Ring 3 gjør det meget enkelt og effektivt å benytte bil.

Standard

Bygget ble i 2017 – 2018 fullstendig oppgradert (både utvendig og innvendig):

– Fasaden totaloppusset
– Inngangsparti totaloppusset
– Alle vinduer ble skiftet ut
– Solavskjerming montert (utvendig zip screens) 
– Uteareler ble opparbeidet med prydbusker, gressplen og ny asfalt.
– Inngangsparti innvendig totaloppusset
– Alle innvendige fellesområder totaloppusset
– Alle felles toaletter er totaloppusset.

Innhold

Lokalet ligger i 3. etg. og består av 11 cellekontorer, møterom, multirom, sosial sone med kjøkken og spiseplass og data/print rom. I tillegg arealer egent for lab, showroom, lager, multirom e.l. innen i lokalene. Toaletter i fellesareal. 

Lokalene er innflytningsklare. 

Underetasjen er avsatt til utleie av parkering for leietagere, tekniske rom og arkiv/lager. Vareheis + personheis er lett tilgjengelig i bygget. I tillegg er det gode muligheter for å leie utendørs parkeringsplasser. Det er også et område med avgiftsbelagte gjesteparkeringsplasser rett over gaten i Nils Hansens vei 14.

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 301