Arealspesifikasjon

3. etg: 133 kvm Kontor
5. etg: 575 kvm Kontor

Kort om eiendommen

Dette er en meget spennende eiendom i Bergen sentrum med alle fasiliteter en bedrift ønsker for å være attraktiv for sine ansatte. Eiendommen består av Hovedbygget og Nybygget. Hovedbygget er mer eller mindre totalrenovert de siste årene, mens Nybygget ble totalrenovert i 2022. I Nybygget er det fortsatt noen lokaler som ikke er innredet og som vil bli innredet i samarbeid med leietaker.

Beliggenhet

Nøstegaten 58A har en flott og sentral beliggenhet. Kun en kort spasertur til Torgallmenningen, bybanestopp, buss og alle byens fasiliteter.

Innhold

De ledige lokalene i Nybygget ligger i 5. etasje og er i dag uinnredet. Disse lokalene innredes etter ønske fra leietaker med mulighet for cellekontor, teamkontor, landskaps løsninger, møterom, sosiale soner med mer.

Som leietaker på denne eiendommen har man fri tilgang til byggets kantine (mat og kantinebidrag må dekkes av leietaker), møteroms-pool med fult utstyrte møterom, auditorium for 144 personer med mulighet for streaming, et fult utstyrt treningsrom og garderober med dusj. Dette bygget har alt en bedrift kan forvente av et moderne kontorbygg.

Standard

De innredede lokalene i Hovedbygget har normalt god kontorstandard. I Nybygget blir de uinnredede lokalene nyoppusset i normalt god kontorstandard.

Oppvarming

Fjernvarme

Energimerking

Bygget vil bli energimerket på nytt etter oppgradering

Adkomst

Enkelt tilkomst til fots for kollektivreisende og bilister slipper å kjøre gjennom sentrum for å komme til eiendommen uavhengig av hvilken del av regionen man kommer fra.

Parkering

Det er mulig å leie parkering i tilknytning til lokalene.

Offentlig kommunikasjon

Kort avstand til kollektiv tilbud som buss og Bybane.

Overtakelse

Arealet må innredes før overtakelse, og det må påregnes minimum 4 måneders byggetid fra det foreligger en signert leiekontrakt.

Sentrale lover

Oppdraget reguleres i henhold til Lov om eiendomsmegling av 29.06.2007 nr. 73. Fravikeligheten som framgår av lovens § 1-3 og forskriftens § 1-2 er anvendt for dette oppdraget.

Dersom det avtales påkostninger/vedlikehold av leieobjektet som dekkes av utleier eller leietaker må partene selv avklare skattemessige konsekvenser, herunder avskrivningsregler og eventuelle justeringsregler for merverdiavgift med sine respektive revisorer eller advokater. Megler er uten ansvar for konsekvenser reglene påfører partene.

Leietaker er ansvarlig overfor alle offentlige myndigheter for at hans benyttelse av leieobjektet tilfredsstiller de til enhver tid gjeldende offentligrettslige krav i leieperioden.

Offentligrettslige krav knyttet til universell utforming skal besørges og bekostes av leietaker, når kravet i hovedsak kan tilbakeføres til leietakers særlige bruksformål eller den bransje leietaker driver i leieobjektet. Offentligrettslige krav knyttet til universell utforming, som ville blitt pålagt uavhengig av de alternative bruksformål som leieobjektet lovlig kan benyttes til, skal besørges og bekostes av utleier.

Utleie av eiendommen vil skje på alminnelige betingelser for leie av næringslokaler.

Utleiers krav til sikkerhet

6 mnd leie og felleskost inkl. mva.

Fremleie

Fremleie tillates med Utleiers godkjennelse.

Hvitvaskingsregelverk

I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (Hvitvaskingsloven) er megler pliktig å gjennomføre kundetiltak av både oppdragsgiver og leietaker.

Dette innebærer blant annet plikt for meglerforetaket til å bekrefte identiteten til leietaker på grunnlag av gyldig legitimasjon. Samt plikt til å foreta kontroll av eventuelle reelle rettighetshavere. Der leietaker opptrer i henhold til fullmakt må også fullmaktsgivers identitet bekreftes på grunnlag av gyldig legitimasjon. Kundetiltak av leietaker skal senest skje på kontraktsmøtet.

Dersom leietaker opptrer i henhold til fullmakt, må fullmakten fremlegges samtidig som kontrakt inngås. Dersom leietaker er en juridisk person (AS mv.) plikter leietaker å fylle ut og returnere egne kundekontrollskjemaer før kontraktsmøtet i tillegg til å fremlegge firmaattest.

Dersom kundetiltak ikke kan gjennomføres kan ikke meglerforetaket bistå med gjennomføring av oppdraget. Meglerforetaket er videre forpliktet til å rapportere mistenkelige avtaleinngåelser til Økokrim. Med mistenkelig avtaleinngåelse menes en avtale som mistenkes å involvere utbytte fra straffbar handling eller som skjer som ledd i terrorfinansiering. Manglende mulighet for kundetiltak kan også være et forhold som gjør oppdraget mistenkelig. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldende mot meglerforetaket som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter Hvitvaskingsloven.

Vedlegg til salgsoppgaven

Plantegninger

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 4601
Gårdsnr: 165
Bruksnr: 845